Економіка. Менеджмент. Бізнес


 
Назва: Економіка. Менеджмент. Бізнес

Засновники: 
Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
Пошта: emb@e-mail.ua
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
 
Вид видання: збірник наукових праць
Сфера розповсюдження: загальнодержавна
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, працівники певної галузі
Програмні цілі (основні принципи): Висвітлення актуальних питань економіки, теорії й практики управління, бізнесу
 
Головний редактор: ГУДЗЬ Олена Євгенівна, д-р економ. наук, проф., Державний  університет телекомунікацій
Заступники головного редактора: ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Відповідальні секретарі: ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна, канд. економ. наук, доц., Державний  університет телекомунікацій
Члени редакційної колегії:
АПАРОВА Оксана Володимирівна, д-р економ. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
БЕРКМАН Любов Наумівна д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
БОНЯР Світлана Михайлівна, д-р економ. наук, проф., Київська державна академія водного транспорту
ВАЩЕНКО Олександр Петрович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
ГУСЄВА Ольга Юріївна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
ГЛУШЕНКОВА Анастасія Анатольєвна, канд .геогр. наук, Державний університет телекомунікацій
ДЕРГАЧОВА Вікторія Вікторівна, д-р економ. наук, проф., Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут"
КНЯЗЄВА Олена Альбертівна, д-р економ. наук, проф., Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова
ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна, д-р економ. наук, проф., ПВНЗ "Європейський університет"
СОТНИЧЕНКО Володимир Миколайович, канд. пед. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
СТЕЦЮК Петро Антонович, д-р економ. наук, проф., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
ТОЛУБКО Володимир Борисович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій

№ 1 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ PDF
О. Є. Гудзь, Л. В. Лазоренко
ПАРАДИГМА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О. Є. Гудзь, О. Г. Старинець
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ СУЧАСНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ PDF
Т. В. Сьомкіна
ОБГРУНТУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. Ю. Гусєва, С. В. Гончаренко
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
І. В. Фурман
ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
С. М. Петькун
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «КОНСАЛТИНГОВА ВЗАЄМОДІЯ» PDF
Н. О. Євтушенко
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. М. Халімон
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Сотниченко
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У МАКРОТРЕНДІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ PDF
С. В. Легомінова
РОЗВИТОК СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ КРАУДСОРСИНГУ PDF
А. А. Глушенкова
ЕФЕКТИВНІСТЬ КАР’ЄРИ, ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
О. В. Горпинич
КРЕАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Р. В. Аташкаде
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. Байрамов
ПОБУДОВА МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В. В. Маковій
РОЗВИТОК КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І. М. Якубенко