Економіка. Менеджмент. Бізнес


 
Назва: Економіка. Менеджмент. Бізнес

Засновники: 
Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
Пошта: emb@e-mail.ua
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
 
Вид видання: збірник наукових праць
Сфера розповсюдження: загальнодержавна
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, працівники певної галузі
Програмні цілі (основні принципи): Висвітлення актуальних питань економіки, теорії й практики управління, бізнесу
 
Головний редактор: Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій
Заступники головного редактора: Гудзь Олена Євгенівна, д.е.н., проф., Державний університет телекомунікацій
Відповідальні секретарі: Легомінова Світлана Володимирівна, канд. економ. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
Члени редакційної колегії:
Виноградова Олена Володимирівна, д-р екон. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Боняр Світлана Михайлівна, д-р екон. наук, проф., Київська державна академія водного транспорту
Дергачова Вікторія Вікторівна, д-р екон. наук, проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Гусєва Ольга Юріївна, д-р екон. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Сьомкіна Тетяна Віталіївна, д-р екон. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Ващенко Олександр Петрович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Загорулько Валентин Миронович, д-р екон. наук, проф., Національний авіаційний університет
Толубко Володимир Борисович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Кучерук Галина Юріївна, д-р екон. наук, доц., Державний економіко-технологічний університет транспорту
Орлов Василь Миколайович, д-р екон. наук, проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Яловий Гаррі Кирилович, д-р екон. наук, проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»


№ 3 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь, В. М. Сотниченко
СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь, С. Байрамов
ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Апарова
КОМУНІКАЦІЯ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
С. М. Петькун
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О. Ю. Гусєва, І. М. Прудникова
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ PDF
А. В. Войтюк
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (КЛАСТЕРА) ЯК НЕОБХІДНОЇ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
С. В. Легомінова
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
А. А. Глушенкова
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Л. В. Лазоренко
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИКО-ДИНАМІЧНОГО ПІДХОДУ PDF
Т. В. Капелюшна
КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
А. М. Сорока
ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Т. Л. Зубко
ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
О. О. Лобань
СФЕРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ У ДЗЕРКАЛІ СВІТОВИХ РЕЙТИНГІВ PDF
С. В. Гончаренко
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. О. Бурбело