Економіка. Менеджмент. Бізнес


 
Назва: Економіка. Менеджмент. Бізнес

Засновники: 
Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
Пошта: emb@e-mail.ua
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
 
Вид видання: збірник наукових праць
Сфера розповсюдження: загальнодержавна
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, працівники певної галузі
Програмні цілі (основні принципи): Висвітлення актуальних питань економіки, теорії й практики управління, бізнесу
 
Головний редактор: ГУДЗЬ Олена Євгенівна, д-р економ. наук, проф., Державний  університет телекомунікацій
Заступники головного редактора: ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Відповідальні секретарі: ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна, канд. економ. наук, доц., Державний  університет телекомунікацій
Члени редакційної колегії:
АПАРОВА Оксана Володимирівна, д-р економ. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
БЕРКМАН Любов Наумівна д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
БОНЯР Світлана Михайлівна, д-р економ. наук, проф., Київська державна академія водного транспорту
ВАЩЕНКО Олександр Петрович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
ГУСЄВА Ольга Юріївна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
ГЛУШЕНКОВА Анастасія Анатольєвна, канд .геогр. наук, Державний університет телекомунікацій
ДЕРГАЧОВА Вікторія Вікторівна, д-р економ. наук, проф., Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут"
КНЯЗЄВА Олена Альбертівна, д-р економ. наук, проф., Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова
ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна, д-р економ. наук, проф., ПВНЗ "Європейський університет"
СОТНИЧЕНКО Володимир Миколайович, канд. пед. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
СТЕЦЮК Петро Антонович, д-р економ. наук, проф., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
ТОЛУБКО Володимир Борисович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій

№ 2 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МОДЕРНІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь
ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР PDF
Т. М. Халімон
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І. О. Ковшова, Л. М. Ілько
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П. А. Стецюк
ОБГРУНТУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ПРИСКОРЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. Ю. Гусєва
АСИМЕТРИЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЇЇ НІВЕЛЮВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
С. В. Легомінова
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ БІЗНЕСУ: НОВИЙ ТРЕНД АБО НЕОБХІДНІСТЬ PDF
В. Ю. Борсуковська, Ю. В. Борсуковський
РОЗРОБКА АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Г. Старинець
ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ PDF
В. В. Стєкольщиков, Р. А. Дименко
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. М. Сотниченко
ОБГРУНТУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА ПІДСТАВІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
О. С. Ромащенко
КОНСТИТУТИВНІ АТРИБУТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. В. Маковій
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. М. Якубенко
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПЛІТИКИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ PDF
А. О. Тимошенко
СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
В. В. Щербина
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ КОНСАЛТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
Н. О. Євтушенко
«РОЗУМНЕ МІСТО» ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ PDF
Т. М. Мужанова