Економіка. Менеджмент. Бізнес


 
Назва: Економіка. Менеджмент. Бізнес

Засновники: 
Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
Пошта: emb@e-mail.ua
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
 
Вид видання: збірник наукових праць
Сфера розповсюдження: загальнодержавна
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, працівники певної галузі
Програмні цілі (основні принципи): Висвітлення актуальних питань економіки, теорії й практики управління, бізнесу
 
Головний редактор: Тупкало Віталій Миколайович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій
Заступники головного редактора: Гудзь Олена Євгенівна, д.е.н., проф., Державний університет телекомунікацій
Відповідальні секретарі: Легомінова Світлана Володимирівна, канд. економ. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
Члени редакційної колегії:
Виноградова Олена Володимирівна, д-р екон. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Боняр Світлана Михайлівна, д-р екон. наук, проф., Київська державна академія водного транспорту
Дергачова Вікторія Вікторівна, д-р екон. наук, проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Гусєва Ольга Юріївна, д-р екон. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Сьомкіна Тетяна Віталіївна, д-р екон. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Ващенко Олександр Петрович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Загорулько Валентин Миронович, д-р екон. наук, проф., Національний авіаційний університет
Толубко Володимир Борисович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Кучерук Галина Юріївна, д-р екон. наук, доц., Державний економіко-технологічний університет транспорту
Орлов Василь Миколайович, д-р екон. наук, проф., Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
Яловий Гаррі Кирилович, д-р екон. наук, проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»


№ 4 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь, С. Байрамов
ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь, В. М. Сотниченко
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛАРУСИ PDF
О. В. Лапицкая
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СИСТЕМ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Т. В. Сьомкіна
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
О. В. Виноградова, Н. О. Євтушенко
КОНЦЕПУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ЛІДЕРСТВОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Ю. Гусєва, Ю. Л. Котлинський
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 4G І 5G ЯК СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
О. В. Виноградова, С. В. Гончаренко
МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
О. В. Виноградова, К. І. Пілігрім
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА УСТАНОВАМИ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ PDF
С. О. Гахов, Н. А. Гахова
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЛАТФОРМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. М. Халімон
ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА PDF
С. В. Легомінова, О. О. Лобань
УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Згурська
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. О. Ковшова, А. О. Бондар
СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
А. А. Глушенкова
ПРОФІЛЬ МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Г. Старинець
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. В. Крижко, В. Г. Дарчук
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. В. Маковій
ОБҐРУНТУВАННЯ ОРІЄНТИРІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. М. Якубенко