Головний редактор:
Гудзь Олена Євгенівна, д.економ.н., проф., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна.
E-mail: gudzee@ukr.net
ORCID: 0000-0002-9982-7328
Scopus: 58034671900
 
Заступники головного редактора: 
Виноградова Олена Володимирівна, д-р економ. наук, проф., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна.
E-mail: evvy@ukr.net
ORCID: 0000-0002-7250-5089 
Scopus: 57216353162
 
Відповідальний секретар: 
Сазонова Світлана Володимирівна, к.економ.н., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна.
E-mail: sazonovadut@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9881-9692
Scopus: 58488116900
 
Члени редакційної колегії:
Верескун Михайло Вікторович, д-р економ. наук, проф., ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Україна.
E-mail: vereskun.m.v@ukr.net
ORCID: 0000-0002-9704-0652
Scopus: 57216893059 

Гусєва Ольга Юріївна, д-р економ. наук, проф., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна.
E-mail: gusevaoo@ukr.net
ORCID: 0000-0003-0075-9044
Scopus: 57522190700

Дергачова Вікторія Вікторівна, д-р економ. наук, проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна.
E-mail: derhachova@psae-jrnl.nau.in.ua
ORCID: 0000-0003-0317-8675
Scopus: 57200969503

Дрокіна Ніна Іванівна, д-р економ. наук, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна.
E-mail: drokina.nina@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8348-1203 
Scopus: 57216331701
Researcher ID: https://publons.com/researcher/3441481/nina-drokina/

Євтушенко Наталя Олександрівна, д-р економ. наук, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна.
E-mail: evtushenko.13.nat@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8865-8365
Researcher ID: AAH-7488-2020

Згурська Оксана Михайлівна, д-р економ. наук, проф., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна.
E-mail: oksana.zgurska@ukr.net
ORCID: 0000-0003-3878-3007
Scopus: 56572969700
Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABX-8772-2022

Князєва Олена Альбертівна, д.е.н., проф., Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Україна.
E-mail: 7234275@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9853-0637
Scopus: 56294054900

Ковшова Ірина Олегівна, д-р економ. наук, проф., Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна.
E-mail: iryna_kovshova@ukr.net
ORCID: 0000-0001-9013-0180
Scopus: 57216789925
Researcher ID: АЕР-4684-2022

Легомінова Світлана Володимирівна, д-р. економ. наук, проф., Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Україна.
E-mail: chiarasvitlana77@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4433-5123
Scopus: 57217034683
Researcher ID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAV-9407-2021

Охрименко Ігор Віталійович, д-р економ. наук, проф., Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Україна.
E-mail: iv.оkhrim@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3607-870X
Researcher ID: AFF-8733-2022

Раковська Йоанна д-р. економ. наук, проф., Департамент політики розвитку та маркетингу, Інститут економіки та фінансів, Варшавський університет природничих наук, Польша.
E-mail: joanna_rakowska@sggw.edu.pl
ORCID: 0000-0001-5135-6996
Scopus: 57028646700

Адреса редакції:

ДУІКТ, вул. Солом’янська, 7,  м. Київ, 03110

Телефон:

(064) 208 77 54

E-mail:

sazonovadut@gmail.com

Адреса сайту видання (URL):

http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/about