«Економіка. Менеджмент. Бізнес» – це економічний науково-практичний журнал, заснований Вищим закладом освіти: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій у 2010 році.
ISSN: 2415-8089 (Друк)
DOI 10.31673/2415-8089
Засновник: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Ліцензія Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Ідентифікатор наукового журналу «Економіка. Менеджмент. Бізнес»: R30-02945 (рішення №863 від 21.03. 2024 р.).
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20874-10674 ПР (із змінами від 12.08.2014). Журнал видається за рішенням Вченої ради Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
Рік заснування журналу: 2010 рік
Тематика журналу: Висвітлення актуальних питань економіки, теорії та практики менеджменту, бізнесу.
Галузь науки: економічні.
Спеціальності:  051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг.
Періодичність видання: щоквартально (4 рази на рік).
Реферативні бази даних:  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, Index Copernicus International, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Ulrichsweb Global Serials Directory.
Мова публікацій: українська, англійська
Політика (мета та завдання) наукового видання.
Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі економіки. Журнал зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні. У науковому журналі публікуються тільки оригінальні статті.
Метою журналу «Економіка. Менеджмент. Бізнес» є сприяння розвитку наукового потенціалу ДУІКТ з питань економіки, менеджменту, сталого розвитку підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління, маркетингу та освітніх інновацій; розширення простору публічної наукової комунікації в галузі економічних наук та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у ДУІКТ; оприлюднення результатів наукових досліджень, інформування широкої наукової громадськості та забезпечення офіційного визнання нових результатів досліджень; інтеграція вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий економічний  простір.  
Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень з економіки різних фахівців та сприяє їх актуалізації.
Завданням журналу є підвищення рівня якості економічної науки, а також створення унікальної науково-практичної платформи для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку економічної науки та міждисциплінарних досліджень, розгляду теоретичних, методологічних та практичних аспектів менеджменту та маркетингу в економіці та управлінні бізнесом, аналізу та висвітлення останніх досягнень економічної науки, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.
Телефон: 380 (44) 248-86-01, +380 (44) 520-13-01, +380 (44) 249-25-75, +38 (067) 2087754