№ 1 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Метод вирішення завдання багатокритеріальної оптимізації систем управління різнорідними телекомунікаційними мережами PDF
Є. П. Гороховський
Алгоритм адаптації радіосистеми до середньостатистичних змін параметрів радіоканалу терагерцового діапазону PDF
В. Г. Сайко, Д. О. Лисенко, Л. М. Грищенко, Л. В. Дакова, В. І. Кравченко
Суб’єктивно-ймовірнісна модель синтезу живучих комп’ютерних мереж PDF
В. Є. Бондаренко, О. В. Блєднов
Использование таймерных сигнальных конструкций для импульсно-кодовой модуляции речевого сигнала PDF
Н. В. Захарченко, В. В. Корчинский, Е. А. Домрачева, А. А. Шокотько
Аналіз працездатності програмно-конфігурованих мереж PDF
Г. О. Гринкевич, А. О. Макаренко, В. В. Жебка, В. М. Куклов, А. І. Підручний
Сценарии организации связи с использованием технологии BPL в Metro Ethernet сетях доступа PDF
А. Л. Недашковский
Research results of solid-state wave gyroscope with metallic resonator PDF
T. G. Bondarenko, I. О. Zeniv, R. S. Nizhnyk
Алгоритм управления мультисервисной макросетью PDF
Н. В. Федорова
Розробка моделі конкурентоспроможного випускника методом анкетування потенційного роботодавця PDF
О. О. Ільїн
Алгоритм различения детерминированных ортогональных сигналов, построенный на основе операций L-группы PDF
А. А. Попов
Підвищення завадостійкості радіотехнічних систем шляхом адаптивного преналагодження та інверсного кореляційного підходу до виявлення корисного сигналу PDF
О. В. Шефер
Оцінювання рівня «випадковості» послідовності псевдовипадкових бінарних чисел PDF
Ю. П. Буценко, Ю. Г. Савченко
Концептуальні основи моделювання екосистем програмного забезпечення PDF
О. О. Гріненко, С. А. Гріненко
Спосіб контролю рівня надійності суднових комплексів при нестабільних умовах спостережень PDF
О. В. Данік
Метод быстрой аутентификации удаленных пользователей на основе концепции “нулевых знаний” PDF
Захариудакис Лефтериос
Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах PDF
О. О. Мусорін, І. В. Трофименко, Ю. Є. Шапран