Метод вирішення завдання багатокритеріальної оптимізації систем управління різнорідними телекомунікаційними мережами

  • Гороховський Є. П.

Анотація

У статті пропонується рішення задачі багатокритеріальної оптимізації систем управління телекомунікаційними мережами для забезпечення оптимальних показників якості управління, що найбільш впливають на ефективність функціонування мережі. Описані рішення задачі векторної оптимізації на основі аналізу множин Парето. Визначені першочергові завдання векторного синтезу, даються рекомендації щодо вибору спектру показників якості, їх кількості. Показано, що основним завданням при проектуванні систем управління та зменшення їх вартості є мінімізація кількості управляючої інформації. Приведені визначення приватних критеріїв за допомогою методів лінійного програмування.

Ключові слова: система управління, оптимізація, векторна оптимізація, контрольовані об’єкти, мінімізація, цільова функція.

Номер
Розділ
Статті