Концептуальні основи моделювання екосистем програмного забезпечення

  • Гріненко О. О.
  • Гріненко С. А.

Анотація

Дослідження екосистем програмного забезпечення складається з аналізу і побудови уявлень про них. У даній статті пропонується розглянути концептуальні методи моделювання екосистем програмного забезпечення відповідно до інформаційної взаємодії між їх компонентами. Також у роботі описуються основні компоненти екосистем програмного забезпечення, зв’язки між ними і методи їх моделювання. Було приділено велику увагу модельно-орієнтованому підходу (Model Driven Architecture – MDA), який використовується для моделювання екосистем програмного забезпечення.
Номер
Розділ
Статті