Оцінювання рівня «випадковості» послідовності псевдовипадкових бінарних чисел

  • Буценко Ю. П.
  • Савченко Ю. Г.

Анотація

Розглянуто задачу кількісної оцінки рівня наближеності послідовності псевдовипадкових чисел до істинно випадкової послідовності. Як основний інструмент пропонується застосувати обчислення статистичних ентропій для окремих фрагментів послідовності. Графічно залежність значень ентропій від довжини фрагментів наочно ілюструє наближеність досліджуваної послідовності до істинно випадкової. Пропонований підхід близький до тестування на стиснення в наборі тестів NIST.

Ключові слова: псевдовипадкова послідовність, ентропія, генератор, тестування.

Номер
Розділ
Статті