Спосіб контролю рівня надійності суднових комплексів при нестабільних умовах спостережень

  • Данік О. В.

Анотація

У статті наведено вирішення задачі статистичного контролю рівня надійності суднових комплексів. Обґрунтовано імовірнісна модель потоку відмов у вигляді складового розподілу Пуассона, що враховує нестабільність умов спостережень. Імовірнісна модель у відповідності з обраним способом статистичного контролю, базується на використанні процедур перевірки статистичних гіпотез. Використання результатів статистичного контролю надійності дозволило удосконалити методику статистичного контролю надійності суднових комплексів.  

Ключові слова: статистичний контроль, рівень надійності, суднове обладнання.

Номер
Розділ
Статті