Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах

  • Мусорін О. О.
  • Трофименко І. В.
  • Шапран Ю. Є.

Анотація

Ціллю даної статті є визначення пріоритетних задач науково-технічного характеру, вирішення яких створює умови до удосконалення процесу експлуатації суден та наведення основних показників, які характеризують надійність експлуатації суднового обладнання.
У статті значення показників надійності за період експлуатації, які отримані у результаті обробки інформації порівнюються з відповідними значеннями показників за попередні періоди. Такий підхід дозволяє здійснити якісну оцінку рівня надійності по відношенню до попередніх періодів експлуатації. При цьому, не враховується вплив на статистичну оцінку показника інтенсивності експлуатації.
Статистичні дані про відмови та несправності отримуються при нестабільних умовах спостережень, що значно впливає на точність та достовірність оцінки. Одним з часткових завдань дослідження є удосконалення методики статистичного контролю надійності агрегатів суднового обладнання з урахуванням впливу інтенсивності експлуатації та нестабільних умов спостережень.

Ключові слова: експлуатація, діагностика, контроль параметрів, суднове обладнання.

Номер
Розділ
Статті