Суб’єктивно-ймовірнісна модель синтезу живучих комп’ютерних мереж

  • Бондаренко В. Є.
  • Блєднов О. В.

Анотація

Комп’ютерна мережа весь час зазнає деструктивних впливів середовища, в якому вона функціонує. Тому, актуально стоїть проблема розробки живучих комп’ютерних мереж, які протидіють таким впливам, зберігаючи свою працездатність.
Деструктивні впливи на мережу носять, як правило, випадковий характер, але оцінка таких випадкових подій, на основі класичної теорії ймовірностей зустрічає серйозні труднощі, оскільки такі події є не систематичними і не носять масового характеру, що необхідно для оцінки частоти події, яка визначає її класичну ймовірність.
В роботі пропонується нова модель синтезу живучої ієрархічної комп’ютерної мережі. Розроблена модель вкладається в рамки задачі нелінійного булевого програмування. Модель використовує суб’єктивні ймовірності працездатності підключення різних пристроїв мережі в умовах деструктивних впливів. Мережа формується за критерієм максимальної живучості (суб’єктивної ймовірності функціонування мережі при деструктивних впливах).

Ключові слова: живучість, суб’єктивна ймовірність, моделювання, комп’ютерні мережі, нелінійне булеве програмування.

Номер
Розділ
Статті