Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку

 
 

Назва: Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.
Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес
Співзасновники: Державний університет телекомунікацій, Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку»
Рік заснування: 2006
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22001-11901ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація)
Реєстрація у ВАК України: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Спеціальність ВАК: технічні науки
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
Телефони: +38 044 249 29 10,  +38 097 509 00 33
E-mail: makarenkoa@ukr.net
Web-сайт: http://journals.dut.edu.ua/
Інформація для авторів журналу

 

Головний редактор:
Беркман Любов Наумівна, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.

Заступник головного редактора:
Жураковський Богдан Юрійович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Мороз Сергій Миколайович, Український науково-дослідний інститут зв’язку, Україна.

Відповідальний секретар:
Макаренко Анатолій Олександрович, к.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій,  Україна.

Члени редакційної колегії:
1. Блаунштейн Натан Олександрович, д.т.н., проф., Університет Бен Гуріона, Ізраїль.
2. Весоловський Кшиштоф, д.т.н., проф., Познаньський технологічний університет, Польща.
3. Вишнівський Віктор Вікторович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
4. Віноградов Микола Анатолійович, д.т.н., проф., Національний авіаційний  університет, Україна.
5. Гребенніков Валерій Олександрович, к.т.н., с.н.с., Український науково-дослідний інститут зв’язку, Україна.
6. Дружинін Володимир Анатолійович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
7. Заїка Віктор Федорович, д.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
8. Каток Віктор Борисович, к.т.н., проф., ПрАТ «Укртелеком» , Україна.
9. Кільчицький Євген Васильович, к.т.н., ПрАТ «Діпрозв’язок», Україна.
10. Климаш Михайло Миколайович, д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка»,  Україна.
11. Кузнецов Олександр Петрович, д.т.н., проф., Білоруський Державний університет інформатики та електроніки, Білорусь.
12. Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна.
13. Лунтовський Андрій Олегович, д.т.н., проф., Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», Німеччина.
14. Попов Валентин Іванович, д.ф.-м.н., проф., Ризький технічний університет, Латвія.
15. Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки,  Україна.
16. Рибка Сергій Володимирович, к.т.н., ПрАТ «Діпрозв’язок», Україна.
17. Савченко Юлій Григорович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
18. Сайко Володимир Григорович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
19. Семенко Анатолій Іларіонович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
20. Сундучков Костянтин Станіславович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
21. Тарасенко Володимир Петрович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
22. Трембовецький Максим Петрович, д.т.н., с.н.с., Державний університет телекомунікацій,  Україна.


№ 2 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Порівняльна характеристика завадостійкості систем при використанні n-вимірних багатопозиційних сигналів PDF
В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, С. І. Отрох, Є. П. Гороховський, В. О. Ярош
Розробка діагностичної моделі цифрового пристрою для спектрального методу на основі енергодинамічних перехідних процесів в шині живлення PDF
В. В. Вишнівський, В. О. Савран
Стохастична модель ситуаційно-адаптивної діагностики завадонасиченості системи широкосмугового бездротового зв’язку PDF
В. Г. Сайко, В. Я. Казіміренко, Л. М. Грищенко, В. І. Кравченко
Завдання і методи визначення параметрів об’єктів управління телекомунікаційних мереж PDF
О. В. В’юннік, А. О. Макаренко, Ю. М. Зіненко
Основные подходы к оценке эффективности управления чрезвычайной ситуацией террористического характера как составной части процесса управления рисками PDF
Ю. Ю. Гончаренко, Н. В. Касаткина, Г. В. Камышенцев, В. С. Лазаренко
Проблеми останнього кроку Metro Ethernet мереж доступу та стратегії їх подолання PDF
О. Л. Недашківський
Концепція побудови інформаційної технології управління навчальним процесом на основі рефлексивного управління PDF
О. О. Ільїн
Функціональні переваги IP Multimedia Subsystem (IMS) PDF
О. А. Кільменінов
Особливості побудови сенсорних мереж PDF
Н. М. Довженко
Концепція підвищення надійності радіотехнічних пристроїв шляхом експериментальних досліджень запалювання та розвитку розряду у плазмових пальниках PDF
О. В. Шульга, О. В. Шефер, Д. М. Нелюба, М. М. Гонтар
Приймач одиночних фотонів систем квантової криптографії PDF
Є. І. Болонна, П. М. Шпатар
Энергоэффективность протоколов маршрутизации в сети Ad-hoc PDF
Ю. С. Казак
Модифікований неавтономний генератор хаотичних сигналів на основі схеми Чуа PDF
С. М. Храпко, П. М. Шпатар, Л. Ф. Політанський
Двухуровневый метод многопутевой маршрутизации многоадресных потоков в телекоммуникационной сети PDF
А. Мерсни