Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку

 
 

Назва: Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.
Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес
Співзасновники: Державний університет телекомунікацій, Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку»
Рік заснування: 2006
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22001-11901ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація)
Реєстрація у ВАК України: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Спеціальність ВАК: технічні науки
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
Телефони: +38 044 249 29 10,  +38 097 509 00 33
E-mail: makarenkoa@ukr.net
Web-сайт: http://journals.dut.edu.ua/
Інформація для авторів журналу

 

Головний редактор:
Беркман Любов Наумівна, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.

Заступник головного редактора:
Жураковський Богдан Юрійович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
Мороз Сергій Миколайович, Український науково-дослідний інститут зв’язку, Україна.

Відповідальний секретар:
Макаренко Анатолій Олександрович, к.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій,  Україна.

Члени редакційної колегії:
1. Блаунштейн Натан Олександрович, д.т.н., проф., Університет Бен Гуріона, Ізраїль.
2. Весоловський Кшиштоф, д.т.н., проф., Познаньський технологічний університет, Польща.
3. Вишнівський Віктор Вікторович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
4. Віноградов Микола Анатолійович, д.т.н., проф., Національний авіаційний  університет, Україна.
5. Гребенніков Валерій Олександрович, к.т.н., с.н.с., Український науково-дослідний інститут зв’язку, Україна.
6. Дружинін Володимир Анатолійович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
7. Заїка Віктор Федорович, д.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
8. Каток Віктор Борисович, к.т.н., проф., ПрАТ «Укртелеком» , Україна.
9. Кільчицький Євген Васильович, к.т.н., ПрАТ «Діпрозв’язок», Україна.
10. Климаш Михайло Миколайович, д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка»,  Україна.
11. Кузнецов Олександр Петрович, д.т.н., проф., Білоруський Державний університет інформатики та електроніки, Білорусь.
12. Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна.
13. Лунтовський Андрій Олегович, д.т.н., проф., Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», Німеччина.
14. Попов Валентин Іванович, д.ф.-м.н., проф., Ризький технічний університет, Латвія.
15. Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки,  Україна.
16. Рибка Сергій Володимирович, к.т.н., ПрАТ «Діпрозв’язок», Україна.
17. Савченко Юлій Григорович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
18. Сайко Володимир Григорович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
19. Семенко Анатолій Іларіонович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
20. Сундучков Костянтин Станіславович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
21. Тарасенко Володимир Петрович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
22. Трембовецький Максим Петрович, д.т.н., с.н.с., Державний університет телекомунікацій,  Україна.


№ 1 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Метод вирішення завдання багатокритеріальної оптимізації систем управління різнорідними телекомунікаційними мережами PDF
Є. П. Гороховський
Алгоритм адаптації радіосистеми до середньостатистичних змін параметрів радіоканалу терагерцового діапазону PDF
В. Г. Сайко, Д. О. Лисенко, Л. М. Грищенко, Л. В. Дакова, В. І. Кравченко
Суб’єктивно-ймовірнісна модель синтезу живучих комп’ютерних мереж PDF
В. Є. Бондаренко, О. В. Блєднов
Использование таймерных сигнальных конструкций для импульсно-кодовой модуляции речевого сигнала PDF
Н. В. Захарченко, В. В. Корчинский, Е. А. Домрачева, А. А. Шокотько
Аналіз працездатності програмно-конфігурованих мереж PDF
Г. О. Гринкевич, А. О. Макаренко, В. В. Жебка, В. М. Куклов, А. І. Підручний
Сценарии организации связи с использованием технологии BPL в Metro Ethernet сетях доступа PDF
А. Л. Недашковский
Research results of solid-state wave gyroscope with metallic resonator PDF
T. G. Bondarenko, I. О. Zeniv, R. S. Nizhnyk
Алгоритм управления мультисервисной макросетью PDF
Н. В. Федорова
Розробка моделі конкурентоспроможного випускника методом анкетування потенційного роботодавця PDF
О. О. Ільїн
Алгоритм различения детерминированных ортогональных сигналов, построенный на основе операций L-группы PDF
А. А. Попов
Підвищення завадостійкості радіотехнічних систем шляхом адаптивного преналагодження та інверсного кореляційного підходу до виявлення корисного сигналу PDF
О. В. Шефер
Оцінювання рівня «випадковості» послідовності псевдовипадкових бінарних чисел PDF
Ю. П. Буценко, Ю. Г. Савченко
Концептуальні основи моделювання екосистем програмного забезпечення PDF
О. О. Гріненко, С. А. Гріненко
Спосіб контролю рівня надійності суднових комплексів при нестабільних умовах спостережень PDF
О. В. Данік
Метод быстрой аутентификации удаленных пользователей на основе концепции “нулевых знаний” PDF
Захариудакис Лефтериос
Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах PDF
О. О. Мусорін, І. В. Трофименко, Ю. Є. Шапран