Моделювання та вдосконалення цифрових засобів обміну інформацією

DOI: 10.31673/2786-8362.2024.011313

  • Пархоменко В. Л. (Parkhomenko V. L.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Щепак А. С. (Shchepak A. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Пархоменко В. В. (Parkhomenko V. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Важливість та актуальність опрацювання тематики розвитку бездротових технічних засобів передачі є очевидною навіть при поверхневому огляді розповсюдженості трансподерів в сучасних пристроях та концепціях, такі як, наприклад, концепція “розумного” будинку. Дивлячись на те, що розвиток технологій передачі досяг істотного рівня, навантаження на канали трансляції інформації постійно збільшується, тож розвиток існуючих і дослідження нових способів передачі радіохвиль являється актуальним і важливим, а відкриття в цій галузі можуть сприяти науковому прогресу. Швидкий розвиток технологій інформаційного зв’язку та зростаюча потреба в швидкому та надійному обміні даними зумовили актуальність дослідження сучасних засобів бездротової передачі інформації. Бездротові мережі є необхідними для забезпечення зв’язку між різними пристроями та віддаленими користувачами. Дослідження в цій області дозволить розширити знання про сучасні бездротові технології, їх принцип роботи, переваги та недоліки, а також можливості застосування в різних галузях, таких як телекомунікації, медицина, транспорт та інші. Дослідження також допоможе виявити потенційні проблеми безпеки та конфіденційності в бездротових мережах та розробити ефективні заходи їх захисту. Це особливо важливо в умовах зростаючої кількості кібератак та злочинів, пов’язаних зі злому безпеки інформаційних систем. Таким чином, дослідження сучасних засобів бездротової передачі інформації є важливою та актуальною темою, яка відіграє важливу роль у розвитку технологій інформаційного зв’язку та захисту інформації.

Ключові слова: системи бездротової передачі інформації, діаграма направленості радіосигналу.

Список використаної літератури:
1. Shchepak, A., Parkhomenko, V., & Parkhomenko, V. (2021). DEVELOPING SOLUTION FOR USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO OBTAIN MORE ACCURATE RESULTS OF THE BASIC PARAMETERS OF RADIO SIGNAL PROPAGATION. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 11(1), 36-39. https://doi.org/10.35784/iapgos.2577
2. Збірник матеріалів ХІ Науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; Державний Університет Телекомунікацій. – 2021 – . – К. Київ, 2021– . – Періодич. видання. – 15-16 с.
3. Горбенко І.Д. Навчальний посібник «Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» / І.Д. Горбенко, Т.О. Гріненко. – Х.: ХНУРЕ. – 2003. – 368 с.
4. Пархоменко В.Л. Основи телебачення та радіомовлення / В.І. Кравченко, В.Л. Пархоменко, В.В. Пархоменко // Навчальний посібник. - Київ.: Дистанційне навчання. – 2019 – 69 с.

Номер
Розділ
Статті