Конгруентність змісту вищої освіти сучасним вимогам

DOI: 10.31673/2786-8362.2024.010303

  • Вишнівський В. В. (Vyshnivskyi V. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Гніденко М. П. (Hnidenko M. P.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Прокопов С. В. (Prokopov S. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Сєрих С. О. (Syerykh S. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Досліджено стан конгруентності змісту вищої освіти вимогам ринку праці в Україні в контексті трудової зайнятості молоді з вищою освітою. Результати аналізу показують, що головною проблемою переходу молоді від навчання до стабільної роботи в Україні є недосконале узгодження системи освіти та ринку праці. Масовий вихід на ринок праці молоді з завищеними очікуваннями, ускладнює працевлаштування саме у перші роки після закінчення вищого або професійно-технічного закладу. Головними питаннями стає наявність робочих місць, заробітна плата, складність адаптації на робочому місці та інші аспекти набувають другорядного значення.

Ключові слова: конгруентність змісту освіти, надлишкова кваліфікація, рівень освіти, ринок праці, система освіти, трудова зайнятість.

Список використаної літератури:
1. Зайнятість та безробіття населення у ІV кварталі 2021 року. /Державна служба статистики України. – Київ 2022. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
2. Молодь на ринку праці: навички XXI століття та побудова кар’єри. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні /Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики. – Київ, 2019. – 107 с.
3. Реформування молодіжної політики відповідно до сучасних запитів молоді та держави. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2012–2021 років) / [редкол.: Попатенко М.М., гол. ред. колег.; Бондар Т.В. та ін.]. – Київ: ТОВ «Ройлайд», 2021. – 100 с.
4. Робоча сила України 2019. Стат. збірник /Державна служба статистики України: – Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_r_s_2019.pdf
5. України. Україна у цифрах 2021. Статистичний збірник. Київ 2022. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/08/zb_Ukraine%20in%20figures_21u.pdf

Номер
Розділ
Статті