Особливості сервіс-дизайну мікросервісної архітектури в хмарних обчисленнях в умовах контейнерної віртуалізації

DOI: 10.31673/2786-8362.2024.010707

  • Катков Ю. І. (Katkov Yu. I.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Зінченко О. В. (Zinchenko O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Березовська Ю. В. (Berezovska Yu. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Кладько І. М. (Kladko I. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена проблемі сервіс-дизайну мікросервісної архітектури в хмарних обчислення в умовах контейнерної віртуалізації. Сервіс-дизайн — це процес моделювання послуги для створення взаємодії між постачальником та користувачами. Основою сервіс-дизайну є розуміння поведінки користувачів, їхніх потреб та мотивацій задля створення послуги, яка є зручною і запам'ятовується, збільшуючи шанси на повторне користування. Технологія мікросервісної архітектури - це підхід, що дозволяє створювати додатки, при якому вони розбиваються на дрібніші та більш керовані блоки (мікросервіси), кожен з яких виконує певну функцію. Цей підхід відрізняється від монолітних програм, де всі компоненти тісно пов'язані один з одним і знаходяться в одній базі коду. Новий підхід створює унікальні можливості застосування різних технологій, в тому числі: контейнеризації, оркестровки, гібридної хмари і так далі, що створює чудові можливості оптимізації додатків за допомогою мікросервісів. Для вирішення вказаної проблеми в статті: а) розглянути як новий підхід створює складності, наприклад, відсутність належного моніторингу та ведення журналу подій; можливість появи неправильної деталізації послуги; складності управління даними та синхронізацією; слабкі сторони процесів комунікації та автоматизації; прояви вузьких місць щодо продуктивності та масштабованості та інші; б) показано, що всі ці складності можна вирішити за допомогою грамотного сервіс-дизайну мікросервісної архітектури. Це означає, що при проектуванні мікросервісної архітектури в хмарних обчислення в умовах контейнерної віртуалізації проблема грамотного сервіс-дизайну мікросервісної архітектури вирішується за рахунок створення балансу між деталізацією сервісів та їх функціональністю, щоб досягти максимальної продуктивності та функціональності системи. Вирішення цього завдання можливе в першу чергу за рахунок розуміння принципів побудови та застосування мікросервісів в хмарних обчислення в умовах контейнерної віртуалізації.

Ключові слова: мікросервіси, мікросервісна архітектури, хмарні обчислення, контейнерна віртуалізація.

Список використаної літератури:
1. Seven main problems of implementing a microservice architecture / [електронний ресурс] — режим доступу: https://levelup.gitconnected.com/seven-main-problems-of-implementing-a-microservice-architecture-481433ddd005
2. Containerized Microservices Orchestration and Provisioning in Cloud Computing: A Conceptual Framework and Future Perspectives/ [електронний ресурс] — режим доступу: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/12/5793
3. Selection Mechanism of Micro-Services Orchestration Vs. Choreography/ [електронний ресурс] — режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/330960463_Selection_Mechanism_of_Micro-Services_Orchestration_Vs_Choreography
4. N.M. Josuttis, SOA in Practice: The Art of Distributed System Design, O'Reilly, 2007.
5. Containerized Microservices/ [електронний ресурс] — режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/xamarin/xamarin-forms/enterprise-application-patterns/containerized-microservices
6. Катков Ю. І., Кладько І. М. УМОВИ ЗАХИСТУ МІКРОСЕРВІСІВ В ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ В УМОВАХ КОНТЕЙНЕРНОЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ // Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ» Збірник тез. – К.: ДУІКТ, 2023. 27 жовтня 2023, С-140-143. https://duikt.edu.ua/uploads/p_2626_52007398.pdf (date of access 24.12.2023)
7. Microservices monitoring / [електронний ресурс] — режим доступу: https://www.ibm.com/products/instana/microservices-monitoring?utm_content=SRCWW&p1=Search&p4=43700076214681427&p5=p&gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCx1NLoJrIZ1cuk2kbkxHvHcj_ktO6e6zIilw508s3xDFsqO8dHsmoozhoCh-IQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
8. Continuous delivery - definition & overview/ [електронний ресурс] — режим доступу: https://www.sumologic.com/glossary/continuous-delivery/
9. Microservice observability/ [електронний ресурс] — режим доступу: https://www.ibm.com/downloads/cas/XWG4NDPN
10. Офіційна документація Docker // [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: https://docs.docker.com/
11. Офіційна документація Kubernetes // [Електронний ресурс] Режим доступу до ресурсу: https://kubernetes.io/docs/home/
12. J. Grogan et al., "A multivocal literature review of function-as-a-service (FaaS) infrastructures and implications for software developers" in Systems Software and Services Process Improvement, Cham, Switzerland:Springer, pp. 58-75, 2020, [online] Available: https://doi.org/10.1007/978–3-030-56441-4_5.

Номер
Розділ
Статті