Проблеми імплементації інтегрованої супутниково-наземної NTN-мережі

DOI: 10.31673/2518-7678.2024.011414

  • Яковець В. П. (Yakovets V. P.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Горохов О. С. (Gorokhov O. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Колесніков О. Е. (Kolesnikov O. E.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Руденко С. В. (Rudenko S. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Гарячий А. Л. (Garyachy A. L.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Швець Д. М. (Shvets D. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Стаття присвячена обговоренню викликів, що постають під час швидкого технологічного прогресу у супутникових системах зв’язку. В роботі запропонована інтегрована супутниково-наземна система для систем покоління 5G і вище, обговорюються її архітектура, методи та проблеми її імплементації і сценарії застосування описаної системи. Описуються сфери застосування, в яких необхідна зображена інтегрована архітектура, та визначаються способи використання цієї гнучкої мультитехнологічної системи для забезпечення глобального покриття та надійного доступу, надання транспортного зв’язку через супутниковий канал та обробки даних та кешування контенту на мобільній периферії. Багаторівнева мережева архітектура з супутниковими та наземними елементами дозволить створити телекомунікаційну мережу з мінімальною затримкою високою швидкістю розгортання, гарантовано високою якістю обслуговування та динамічною масштабованістю, що може керуватись в залежності від ступеню навантаження системи та потреб користувачів в реальному часі. Серед необхідних технологічних рішень, потрібних для успішної реалізації запропонованої системи при імплементації 5G, наводяться наступні: зв’язок у міліметровому діапазоні, граничні обчислення з множинним доступом, керування та поділ мережі та рішення зі спільного використання спектру.

Ключові слова: NTN, 5G, MEC, конвергентна мережа.

Список використаної літератури
1. 5G and Beyond Networks for 3D MIMO Using Artificial Intelligence in 5G Network / R. Yadav et al. Journal of Physics: Conference Series. 2022. Vol. 2273, no. 1. P. 012007. URL: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2273/1/012007.
2. Peters S., Chun J.-H., Lanza G. Digitalization of automotive industry – scenarios for future manufacturing. Manufacturing Review. 2016. Vol. 3. P. 1. URL: https://doi.org/10.1051/mfreview/2015030.
3. Beri R., Behal V. Cloud Computing: A Survey on Cloud Computing. International Journal of Computer Applications. 2015. Vol. 111, no. 16. P. 19–22. URL: https://doi.org/10.5120/19622-1385.
4. Vasudevan D., Nayak S. Software-Defined Networks. IEEE Potentials. 2018. Vol. 37, no. 5. P. 21–24. URL: https://doi.org/10.1109/mpot.2015.2448733.
5. Кременецька Я. А. Багаторівнева модель наземних і неназемних телекомунікацій із застосуванням технологій оптичного безпроводового зв’язку / Я. А. Кременецька, А. О. Макаренко, Н. В. Руденко, А. В. Березнюк, С. Г. Лазебний, В. П. Яковець // Зв'язок. - 2021. - №3 (151). - С. 3-11. URL: https://doi.org/10.31673/2412-9070.2021.030311
6. URLLC and eMBB in 5G Industrial IoT: A Survey / B. S. Khan et al. IEEE Open Journal of the Communications Society. 2022. P. 1. URL: https://doi.org/10.1109/ojcoms.2022.3189013.
7. Brandl O. V2X traffic management. e & i Elektrotechnik und Informationstechnik. 2016. Vol. 133, no. 7. P. 353–355. URL: https://doi.org/10.1007/s00502-016-0434-6.
8. Introduction to the 3GPP‐defined NTN standard: A comprehensive view on the 3GPP work on NTN / M. El Jaafari et al. International Journal of Satellite Communications and Networking. 2023. URL: https://doi.org/10.1002/sat.1471.
9. Delay Minimization for Massive MIMO Assisted Mobile Edge Computing / M. Zeng et al. IEEE Transactions on Vehicular Technology. 2020. Vol. 69, no. 6. P. 6788–6792. URL: https://doi.org/10.1109/tvt.2020.2979434.
10. Network Slicing in 5G: Survey and Challenges / X. Foukas et al. IEEE Communications Magazine. 2017. Vol. 55, no. 5. P. 94–100. URL: https://doi.org/10.1109/mcom.2017.1600951.

Номер
Розділ
Статті