Забезпечення безпеки логістики у світі великих даних, хмарних обчислень та Інтернету речей

DOI: 10.31673/2786-8362.2024.010808

  • Шрам М. М. (Shram M. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Руденко Н. В. (Rudenko N. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В умовах використання технологій, таких як Інтернет речей (IoT), 5g, великі дані та хмарні обчислення, в даній дослідницькій роботі передбачається проаналізувати проблеми кібербезпеки, з якими стикається логістична галузь. У цій статті ми розглянемо основні проблеми кібербезпеки, що впливають на логістичну галузь, і пояснимо реальні способи зниження цих ризиків на основі ретельного вивчення останніх досліджень. Інтернет речей (IoT) дозволив використовувати розумні пристрої, які можуть збирати та аналізувати величезні обсяги даних у режимі реального часу, надаючи логістичним операціям цінну інформацію. Але в міру розвитку пристроїв IoT збільшується і площа атак, що робить логістичні системи відкритими для цифрових атак. З впровадженням мереж 5G підключення стало більш швидким і надійним, що дозволяє здійснювати зв'язок між пристроями Інтернету речей в режимі реального часу і спрощує впровадження передових логістичних систем. Аналіз даних у режимі реального часу стає можливим завдяки масштабованій та безпечній інфраструктурі, що надається хмарними обчисленнями, що також підвищує безпеку логістичних систем. Заходи безпеки логістичних систем будуть все більше залежати від кібербезпеки, Інтернету речей, 5g, великих обсягів даних і хмарних обчислень, оскільки логістичні організації продовжують впроваджувати цифрові технології.

Ключові слова: логістика, безпека, ланцюжок поставок, Інтернет речей (IoT), 5G, великі дані, хмарні обчислення.

Список використаної літератури:
1. Дзюндзюк Б. В. Особливості використання великих даних, штучного інтелекту та технології блокчейн у публічному управлінні. Derzhavne upravlinnya udoskonalennya ta rozvytok. 2023. № 5. URL: https://doi.org/10.32702/2307-2156.2023.5.11
2. Quotes C. Cybersecurity Engineer I'm Not Arguing I'm Just Explaining Why I'm Right. Independently Published, 2020.
3. Дранчук С. М., Зарицька О. І., Кочетков О. В. Моніторинг процесів та штучний інтелект. Од. нац. мор. ун-т, 2023. URL: https://doi.org/10.47049/onmu-2023-np8
4. Sharrock, J., (2018). Cybersecurity and the threat to logistics. Cybercitadel. URL: https://www.cybercitadel.com/docs/Cyber-Security-and-the-Threat-to-Logistics-A.pdf
5. Хмарні технології в освіті. URL: https://lib.iitta.gov.ua/840/1/cloud.pdf.

Номер
Розділ
Статті