Математична модель автоматизованої системи сейсмоакустичного моніторингу об’єктів критичної інфраструктури

DOI: 10.31673/2786-8362.2024.011111

  • Шевченко А. (Shevchenko A.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

В статті розглядається математична модель автоматизованої системи сейсмоакустичного моніторигу обєктів критичної інфраструктури. У моніторинговому підході об'єкт ототожнюється з точкою у багатовимірному просторі вільних параметрів моделі. Таким чином, прогноз про стан об'єкта є прогнозом істотного зміщення положення вектора параметрів у просторі ознак.
Запропоновано нову математичну модель у вигляді суперпозиції імпульсів Берлазі, у сейсмоакустичному діапазоні частот, та конструктивні алгоритми її реалізації. Досліджено математичні властивості моделі. Таким чином стан обєкта критичної інфраструктури (ОКІ) відображається у векторі вільних параметрів вищевказаної моделі. Для оцінки інформативних параметрів запропонованої моделі автоматизованої системи сейсмоакустичного моніторингу у роботі вирішується завдання нелінійної регресії, розглядаючи їх як точку оптимуму критерію в n- мірному просторі. У ситуації, що склалася в нашій країні, пов’язаної з проведенням військових дій на її території, та ракетних атак створення автоматизованих систем сейсмоакустичного моніторингу обєктів критичної інфраструктури являється необхідною задачею.

Ключові слова: моніторинг, критична інфраструктура, акустичний сигнал, інформаційні параметри, автоматизована система.

Номер
Розділ
Статті