Економіка. Менеджмент. Бізнес


 
Назва: Економіка. Менеджмент. Бізнес

Засновники: 
Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
Пошта: emb@e-mail.ua
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
 
Вид видання: збірник наукових праць
Сфера розповсюдження: загальнодержавна
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, працівники певної галузі
Програмні цілі (основні принципи): Висвітлення актуальних питань економіки, теорії й практики управління, бізнесу
 
Головний редактор: ГУДЗЬ Олена Євгенівна, д-р економ. наук, проф., Державний  університет телекомунікацій
Заступники головного редактора: ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Відповідальні секретарі: ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна, канд. економ. наук, доц., Державний  університет телекомунікацій
Члени редакційної колегії:
АПАРОВА Оксана Володимирівна, д-р економ. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
БЕРКМАН Любов Наумівна д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
БОНЯР Світлана Михайлівна, д-р економ. наук, проф., Київська державна академія водного транспорту
ВАЩЕНКО Олександр Петрович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
ГУСЄВА Ольга Юріївна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
ГЛУШЕНКОВА Анастасія Анатольєвна, канд .геогр. наук, Державний університет телекомунікацій
ДЕРГАЧОВА Вікторія Вікторівна, д-р економ. наук, проф., Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут"
КНЯЗЄВА Олена Альбертівна, д-р економ. наук, проф., Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова
ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна, д-р економ. наук, проф., ПВНЗ "Європейський університет"
СОТНИЧЕНКО Володимир Миколайович, канд. пед. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
СТЕЦЮК Петро Антонович, д-р економ. наук, проф., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
ТОЛУБКО Володимир Борисович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій

№ 3 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Є. Гудзь, А. А. Глушенкова
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П. А. Стецюк
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНВЕРГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ PDF
О. Ю. Гусєва, С. В. Гончаренко
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Т. В. Сьомкіна
УПРАВЛІННЯ РИЗИК-СИТУАЦІЯМИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ PDF
В. М. Сотниченко
СТІЙКІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ ХОЛІСТИЧНОГО ПІДХОДУ PDF
С. В. Легомінова
ІНФОКОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. Г. Старинець
ЗАТРЕБУВАННІСТЬ КОНСАЛТИНГУ ЯК ОКРЕМОГО ЕЛЕМЕНТА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА РИНКУ ПОСЛУГ PDF
Н. О. Євтушенко
УМОВИ ТА ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. М. Халімон
ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ І ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ PDF
А. О. Тимошенко
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. С. Ромащенко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Пісковець
МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ: ЗАХІДНИЙ ТА СХІДНИЙ ДОСВІД PDF
А. М. Сорока
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТТЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. В. Литвинова, К. І. Пілігрім
КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОРИВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
І. М. Якубенко
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Маковій
УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР PDF
Д. Захаренко