Економіка. Менеджмент. Бізнес


 
Назва: Економіка. Менеджмент. Бізнес

Засновники: 
Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
Пошта: emb@e-mail.ua
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
 
Вид видання: збірник наукових праць
Сфера розповсюдження: загальнодержавна
Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, працівники певної галузі
Програмні цілі (основні принципи): Висвітлення актуальних питань економіки, теорії й практики управління, бізнесу
 
Головний редактор: ГУДЗЬ Олена Євгенівна, д-р економ. наук, проф., Державний  університет телекомунікацій
Заступники головного редактора: ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
Відповідальні секретарі: ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна, канд. економ. наук, доц., Державний  університет телекомунікацій
Члени редакційної колегії:
АПАРОВА Оксана Володимирівна, д-р економ. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
БЕРКМАН Любов Наумівна д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
БОНЯР Світлана Михайлівна, д-р економ. наук, проф., Київська державна академія водного транспорту
ВАЩЕНКО Олександр Петрович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
ГУСЄВА Ольга Юріївна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
ГЛУШЕНКОВА Анастасія Анатольєвна, канд .геогр. наук, Державний університет телекомунікацій
ДЕРГАЧОВА Вікторія Вікторівна, д-р економ. наук, проф., Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут"
КНЯЗЄВА Олена Альбертівна, д-р економ. наук, проф., Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова
ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна, д-р економ. наук, проф., ПВНЗ "Європейський університет"
СОТНИЧЕНКО Володимир Миколайович, канд. пед. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
СТЕЦЮК Петро Антонович, д-р економ. наук, проф., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
ТОЛУБКО Володимир Борисович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
 
English version:

Year of foundation of the journal: 2010
Subjects of the journal: Coverage of the topical issues of economics, theory and practice of management, business.
Abstract databases: Vernadsky National Library of Ukraine. The publication is included in the "List of professional publications in which the results of dissertational works for the scientific degrees of a doctor and candidate of sciences can be published"
ISSN: 2415-8089 (Print)
Certificate of state registration: HF No. 20874-10674 PR (as amended on August 12, 2014).
Professional registration in the SAC of the Ministry of Education and Science of Ukraine: Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of 30.03.2011, No. 1-5 / 3; with changes as of December 29, 2014 No. 1528, as amended on October 24, 2017 No. 1413)
Specialty SAC: Economic sciences
Frequency: four times per year
Language of publications: Ukrainian, English, Russian
Founder: State University of Telecommunications
Phone: 380 (44) 248-86-01, +380 (44) 520-13-01, +380 (44) 249-25-75, +38 (095) 4876705
E-mail: emb_dut@ukr.net


 Information for authors        


№ 4 (2017)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Є. Гудзь
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П. А. Стецюк, Г. В. Корнійчук
СУТНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ PDF
О. В. Виноградова, О. В. Литвинова, К. І. Пілігрім
СТАН ТА СТРУКТУРА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
О. Ю. Гусєва, А. М. Яковчук
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ PDF
Л. В. Лазоренко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИЇ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. В. Нестерчук, М. В. Аршевська
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
З. С. Варналій, Н. С. Прокопенко, А. О. Тимошенко, О. І. Куцик
ВИЗНАЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ВИСОКОГО КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
С. В. Легомінова
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Н. О. Євтушенко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРПРОСТОРУ. МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ PDF
І. В. Вороненко, К. Л. Тужик
МОДЕЛЮВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Воскобоєва, О. С. Ромащенко
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
О. Г. Старинець
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
А. А. Глушенкова
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. М. Халімон
СТАН РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
В. М. Сотниченко, Л. В. Шмалій
МЕРЕЖЕВИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
А. М. Сорока
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОН’ЮНКТУРИ У СФЕРІ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ PDF
В. В. Стєкольщиков, Р. А. Дименко
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
О. М. Згурська
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Ю. В. Шморгун
СУТНІСТЬ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. В. Гончаренко
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
О. О. Лобань
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ «ХМАРНИХ» СЕРВІСІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
М. О. Мартиненко
AGILE-МЕНЕДЖМЕНТ, ЯК ДІЄВЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ КОМАНД PDF
І. М. Якубенко
ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
З. А. Степанюк
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. В. Маковій
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
Д. С. Захаренко
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
С. В. Сазонова