УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КОРПОРАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

DOI: 10.31673/2415-8089.2024.010303

  • Головніна О. Г. (Holovnina O. H.) Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ
  • Сьомкіна Т. В. (Somkina T. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Денисенко М. П. (Denysenko M. P.) Центральноукраїнський державний університет ім. В. Винниченка, Кропивницький

Анотація

В статті розглянуто сутність, особливості формування та чинники управління якістю людського капіталу компанії. Визначені проблеми формування людського капіталу в Україні. Обґрунтовані теоретичні засади формування та розвитку корпоративного людського капіталу. Сформульовані засади формування людського капіталу як елементу соціально-економічної системи. Здійснені систематизація та класифікація знань. Акцентована увага на комбінації різних форм знань, що формують якість людського капіталу компанії. Визначені основи формування ефекту корпоративних прав і колективних благ. Здійснено моделювання чинників управління якістю людського капіталу. Запропонована матриця взаємодії чинників, що визначають ефективність управління якістю людського капіталу.

Ключові слова: управління, людський капітал, якість, структура, блага, класифікація знань.

Список використаної літератури
1. Golovnina O., Denysenko M., Konieczny G., Kolisnichenko P., Ponomarova M., Nykonchuk V.. Value Marketing Technologies in the Management of Socio-Cultural Projects in the System of Economic Development. [ref]: Reviev of Economics and Finance, vol.21 (2023). URL: https://refpress.org/ref-vol21-a183/
2. Головніна О. Г. Основи методології синергетичного соціально-економічного розвитку системи. Вісник НТУ. 2009. Серія: Економічні науки. Ч. 1. № 19. С. 203-214.
3. Bell D. The Third Technological Revolution & Its Possible Socio-Economic Consequences. Tokyo, 1990. 347 p., р.25.
4. Becker, Gary S. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964. Schultz, T. Investment in Human Capital. N.Y., 1971. 428 р.
5. Bhukuth, A., Roumane, A., Terrany, B. Cooperative, Human Capital and Poverty: A Theoretical Framework. Journal of Scientific Papers ECONOMICS & SOCIOLOGY. Vol.11, No2, 2018. URL: https://www.economics-sociology.eu/?573, en_cooperative-human-capital-and-poverty-a-theoretical-framework.
6. Головніна О. Г. Моделювання впливу державного регулювання на зміну вартості власності. Економіка, менеджмент, бізнес. 2015. № 2 (12). С. 64–70.
7. Головніна О.Г. Синергетичність соціально-економічної системи: методологія, фактори та показники оцінки. Проблеми розвитку транспорту в умовах економічної кризи. Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 15–16 червня 2023 року: тези доповіді. Київ, 2023. С. 9–11.
8. Golovnina E., Kovshova I., Zubko T., Somkina T., Grydzhuk I. (2023) Economic development of the marketing of values in the human capital executive management hierarchy. Journal of Hygienic Engineering and Design. Vol. 44. Pp. 128-138. URL: https://keypublishing.org/jhed/jhed-volumes/volume-44/

Номер
Розділ
Статті