##journal.journals##

 • ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


  Назва журналу – «Телекомунікаційні та інформаційні технології». З 2003 до 2013 року журнал виходив під назвою «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій».
  Засновник: Державний університет телекомунікацій (свідоцтво про реєстрацію  від 30.04.2014 р.  КВ № 20746-10546ПР).
  Рік заснування: 2014.
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20746-10546ПР від 30.04.2014 р.(перереєстрація).
  ISSN: 2412-4338
  Реєстрація у МОН України: Наукове фахове видання України (технічні науки) – наказ МОН України від 13 липня 2015 р.  №747.
  Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес.
  Періодичність випуску – 1 раз на квартал.
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна.
  Телефони: +380 (44) 248 85 97; +380 (44) 249 25 76; +380 (50) 555 51 14
  E-mail:  info@dut.edu.uatoroshanko@ukr.net.
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/http://journals.dut.edu.ua/

 • Сучасний захист інформації

  Назва: CУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
  Тематика: інформаційна безпека, засоби захисту інформації
  Засновники: Державний університет телекомунікацій
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
  Телефони: +380 (44) 249 29 27
  Пошта: szi.journal@gmail.com
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/

  Рік заснування: 2010
  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20254-10654 ПР від 10 червня 2014 р.
  Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/5 від 1 липня 2010 р.
  Спеціальність ВАК: технічні науки

  ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

  Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна.

  ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

  Наконечний Володимир Сергійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.

  ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

  Складанний Павло Миколайович, старший викладач, Україна.

  ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

  • Байер Анджей, доктор технічних наук, професор, Польща;
  • Аріпов Мірсаід Мірсиддикович, доктор технічних наук, професор, Узбекистан;
  • Александер Марек Богуслав, доктор технічних наук, асоційований професор, Польща;
  • Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Гулак Геннадій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Україна;
  • Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Грищук Руслан Валентинович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна;
  • Дружинін Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Дудикевич Валерій Богданович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Єрохін Віктор Федорович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Жанґісіна Ґульнур Давлетжанівна, доктор педагогічних наук, професор, Казахстан;
  • Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, Україна;
  • Карпінський Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, Польща;
  • Марґаров Геворг Іванович, кандидат технічних наук, професор, Вірменія;
  • Присяжнюк Станіслав Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, Україна;
  • Рудницький Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Салах Яцек Люціанович, кандидат технік  них наук, хабілітований доктор, Польща;
  • Толубко Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Хорошко Володимир Олексійович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Чичикало Ніна Іванівна, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Шелест Михайло Євгенович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Шевченко Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор, Україна;
  • Шевчик Роман Юзевич, доктор технічних наук, професор, Польща;
  • QiuJingHui, доктор технічних наук, професор, Китай.


  English

  Topic: information security, information technology
  Founders: State University of Telecommunications
  Address: Solomianska str., 7, Kyiv, 03110, Ukraine
  Phone: +380 (44) 249 29 17
  Email: szi.journal@gmail.com, szi.journal@dut.edu.ua
  Foundation year: 2010
  Certificate of Registration: KV № 20254-10654ПР from June 10, 2014
  Registration at the Higher Attestation Commission of Ukraine: Decree No. 1021 dated October 7, 2015 (Annex 11, p. 110). The magazine is included in the List of scientific professional editions of Ukraine, in which the results of dissertations for the scientific degrees of a doctor and a candidate of sciences in the field of technical sciences may be published.
  Essential elements for payment for posting an article in a periodical publication:
  Receiver: State University of Telecommunications
  Code 38855349
  Bank of Donetsk State Technical University of Kyiv
  MFO 820172
  Bill 31255247286638
  Sum:

  • - 25 (twenty five) UAH for 1 page for DUT staff and students,
  • - 40 (forty) UAH for 1 page for other authors.

  Purpose of payment: for placing an article in the periodical "Modern Information Security", surname, name

  A copy of the receipt  must  send  by e-mail: szi.journal@gmail.comszi.journal@dut.edu.ua

 • Економіка. Менеджмент. Бізнес


   
  Назва: Економіка. Менеджмент. Бізнес

  Засновники: 
  Державний університет телекомунікацій
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
  Пошта: emb@e-mail.ua
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
   
  Вид видання: збірник наукових праць
  Сфера розповсюдження: загальнодержавна
  Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, працівники певної галузі
  Програмні цілі (основні принципи): Висвітлення актуальних питань економіки, теорії й практики управління, бізнесу
   
  Головний редактор: ГУДЗЬ Олена Євгенівна, д-р економ. наук, проф., Державний  університет телекомунікацій
  Заступники головного редактора: ВИНОГРАДОВА Олена Володимирівна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
  Відповідальні секретарі: ЛЕГОМІНОВА Світлана Володимирівна, канд. економ. наук, доц., Державний  університет телекомунікацій
  Члени редакційної колегії:
  АПАРОВА Оксана Володимирівна, д-р економ. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
  БЕРКМАН Любов Наумівна д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
  БОНЯР Світлана Михайлівна, д-р економ. наук, проф., Київська державна академія водного транспорту
  ВАЩЕНКО Олександр Петрович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
  ГУСЄВА Ольга Юріївна, д-р економ. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
  ГЛУШЕНКОВА Анастасія Анатольєвна, канд .геогр. наук, Державний університет телекомунікацій
  ДЕРГАЧОВА Вікторія Вікторівна, д-р економ. наук, проф., Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут"
  КНЯЗЄВА Олена Альбертівна, д-р економ. наук, проф., Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова
  ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна, д-р економ. наук, проф., ПВНЗ "Європейський університет"
  СОТНИЧЕНКО Володимир Миколайович, канд. пед. наук, доц., Державний університет телекомунікацій
  СТЕЦЮК Петро Антонович, д-р економ. наук, проф., Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"
  ТОЛУБКО Володимир Борисович, д-р техн. наук, проф., Державний університет телекомунікацій
   
  English version:

  Year of foundation of the journal: 2010
  Subjects of the journal: Coverage of the topical issues of economics, theory and practice of management, business.
  Abstract databases: Vernadsky National Library of Ukraine. The publication is included in the "List of professional publications in which the results of dissertational works for the scientific degrees of a doctor and candidate of sciences can be published"
  ISSN: 2415-8089 (Print)
  Certificate of state registration: HF No. 20874-10674 PR (as amended on August 12, 2014).
  Professional registration in the SAC of the Ministry of Education and Science of Ukraine: Resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine of 30.03.2011, No. 1-5 / 3; with changes as of December 29, 2014 No. 1528, as amended on October 24, 2017 No. 1413)
  Specialty SAC: Economic sciences
  Frequency: four times per year
  Language of publications: Ukrainian, English, Russian
  Founder: State University of Telecommunications
  Phone: 380 (44) 248-86-01, +380 (44) 520-13-01, +380 (44) 249-25-75, +38 (095) 4876705
  E-mail: emb_dut@ukr.net


   Information for authors        

 • Зв’язок

  Назва: «Зв’язок»
  Тематика: розвиток науки за напрямком – зв’язок
  Засновник: Державний університет телекомунікацій
  Рік заснування: 1995р.
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20996-10796 ПР від 25.09.2014 р. (перереєстрація)
  Реєстрація у ВАК України: Постанова №1528 від 29.12.2014 р. (перереєстрація)
  Спеціальність ВАК: технічні науки
  Адреса: вул. Солом’янська,7, м. Київ, 03680, Україна
  Телефони: +380 (44) 249 25 42;
  Пошта: dutzv@ukr.net
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua

  Головний редактор: Козелков Сергій Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  Заступник головного редактора: Степанов Михайло Миколайович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.
  Відповідальний секретар: Сторчак Каміла Павлівна, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
  Члени редакційної колегії:

  • Беркман Любов Наумівна, доктор технічних наук, професор, Державний університет телекомунікацій, Україна.
  • Бондарчук Андрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
  • Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Калинников Володимир Геннадійович доктор фізико-математичних наук, професор, Україна.
  • Дружинін Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Жураковський Богдан Юрійович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Заїка Віктор Федорович, кандидат військових наук, доцент, Україна.
  • Козелкова Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Коршун Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
  • Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Лунтовский Андрій Олегович, доктор технічних наук, професор, Федеральна Республіка Німеччина.
  • Неділько Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Обідін Дмитро Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Онищенко Вікторія Валеріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, Україна.
  • Подмастерьєв Костянтин Валентинович, доктор технічних наук, професор, Російська Федерація.
  • Попов Валентин Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, Латвія.
  • Поповський Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Сайко Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Смоляр Володимир Григорович, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
  • Стрєлковська Ірина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Тупкало Віталій Миколайович, доктор технічних наук, професор, Україна.
  • Шульга Олександр Васильович, доктор технічних наук, доцент, Україна.
 • Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку

   
   

  Назва: Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.
  Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес
  Співзасновники: Державний університет телекомунікацій, Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку»
  Рік заснування: 2006
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22001-11901ПР від 23.03.2016 р. (перереєстрація)
  Реєстрація у ВАК України: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
  Спеціальність ВАК: технічні науки
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
  Телефони: +38 044 249 29 10,  +38 097 509 00 33
  E-mail: makarenkoa@ukr.net
  Web-сайт: http://journals.dut.edu.ua/
  Інформація для авторів журналу

   

  Головний редактор:
  Беркман Любов Наумівна, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.

  Заступник головного редактора:
  Жураковський Богдан Юрійович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій, Україна.
  Мороз Сергій Миколайович, Український науково-дослідний інститут зв’язку, Україна.

  Відповідальний секретар:
  Макаренко Анатолій Олександрович, к.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій,  Україна.

  Члени редакційної колегії:
  1. Блаунштейн Натан Олександрович, д.т.н., проф., Університет Бен Гуріона, Ізраїль.
  2. Весоловський Кшиштоф, д.т.н., проф., Познаньський технологічний університет, Польща.
  3. Вишнівський Віктор Вікторович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
  4. Віноградов Микола Анатолійович, д.т.н., проф., Національний авіаційний  університет, Україна.
  5. Гребенніков Валерій Олександрович, к.т.н., с.н.с., Український науково-дослідний інститут зв’язку, Україна.
  6. Дружинін Володимир Анатолійович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
  7. Заїка Віктор Федорович, д.т.н., доц., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
  8. Каток Віктор Борисович, к.т.н., проф., ПрАТ «Укртелеком» , Україна.
  9. Кільчицький Євген Васильович, к.т.н., ПрАТ «Діпрозв’язок», Україна.
  10. Климаш Михайло Миколайович, д.т.н., проф., Національний університет «Львівська політехніка»,  Україна.
  11. Кузнецов Олександр Петрович, д.т.н., проф., Білоруський Державний університет інформатики та електроніки, Білорусь.
  12. Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна.
  13. Лунтовський Андрій Олегович, д.т.н., проф., Державна академія Саксонії «Беруфсакадемія», Німеччина.
  14. Попов Валентин Іванович, д.ф.-м.н., проф., Ризький технічний університет, Латвія.
  15. Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., проф., Харківський національний університет радіоелектроніки,  Україна.
  16. Рибка Сергій Володимирович, к.т.н., ПрАТ «Діпрозв’язок», Україна.
  17. Савченко Юлій Григорович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
  18. Сайко Володимир Григорович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
  19. Семенко Анатолій Іларіонович, д.т.н., проф., Державний університет телекомунікацій,  Україна.
  20. Сундучков Костянтин Станіславович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
  21. Тарасенко Володимир Петрович, д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  Україна.
  22. Трембовецький Максим Петрович, д.т.н., с.н.с., Державний університет телекомунікацій,  Україна.

   

  English description:

  Name of journal – «Scientific proceeding of Ukrainian Research Institute of Communication» (Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв'язку)
  Co-Founders: State University of Telecommunications and State Enterprise «Ukrainian Research Institute of Communication».
  Year of foundation: 2006.
  State certificate of registration: КВ №22001-11901ПР 23.03.2016 р. 
  Special Registration: Scientific professional edition of Ukraine (engineering’s sciences), 13.07.2015.
  Subject: telecommunications, informative technologies, computing engineering, education.
  Periodicity  – 1 issue per a quarter.
  Address: Solomyanska str., 7, Kyiv, 03110, Ukraine.
  Telephones: +380 (44) 249 29 10; +380 (97) 509 00 33
  E-mail:  makarenkoa@ukr.net
  Web-site: http://www.dut.edu.ua/http://journals.dut.edu.ua/index.php/sciencenotes

 • Вісник Державного університету телекомунікацій

  Назва: «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій». Починаючи з випуску №1 2014 р. журнал виходить під назвою «Телекомунікаційні та інформаційні технології»
  Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес 
  Засновник: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
  Рік заснування: 2003
  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №6846) від  04.01.2003 р. 
  Реєстрація у ВАК України: Постанова №1-05/1 від 10.02.2010 р.
  Спеціальність ВАК: технічні науки

  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
  Телефони: +380 (44) 249 29 23; +380 (44) 249 29 13
  Пошта:  toroshanko@ukr.net 
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua   http://journals.dut.edu.ua