Журнали

 • Публічно-управлінські та цифрові практики


  Назва: Публічно-управлінські та цифрові практики
  Ліцензія Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Ідентифікатор наукового журналу «Публічно-управлінські та цифрові практики»: R30-02944 (рішення №863 від 21.03. 2024 р.).
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 25310-1525ОР
  Вид видання: журнал
  Статус видання: вітчизняне
  Мови видання: українська, англійська
  Вид видання за цільовим призначенням: наукове
  Періодичність: 4 рази на рік
  Сфера розповсюдження: загальнодержавна
  Категорія читачів: фахівці тематики наукового журналу, вчені, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти
  Тематична спрямованість: започатковано з метою розвитку вітчизняної системи публічного управління та адміністрування
  УДК 35+004(051)
  ISSN 2786-7412
  DOI: 10.31673
  Реферативні бази даних:  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, CrossRef, Index Copernicus International, Google Scholar
  Засновник: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (раніше – Державний університет телекомунікацій)
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
  Web-сайт: https://journals.dut.edu.ua/index.php/public/about
  Електронна пошта: pmdp@ukr.net

 • Сучасний захист інформації  Назва: CУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
  Тематика: інформаційна безпека, засоби захисту інформації
  Засновники: Державний університет телекомунікацій
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
  Телефони: +380 (44) 249 29 27
  Пошта: szi.journal@gmail.com
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
  Рік заснування: 2010
  Ліцензія Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Ідентифікатор наукового журналу «Сучасний захист інформації»: R30-02946 (рішення №863 від 21.03. 2024 р.). 
  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20254-10654 ПР від 10 червня 2014 р.
  Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/5 від 1 липня 2010 р.
  Спеціальність ВАК: технічні науки

 • Наукові записки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

  Журнал включено до категорії Б:

  - по спеціальності 172 - Електронні комунікації та радіотехніка (наказ МОН від 23.08.2023 №1035).

  - по спеціальності 122 - Комп’ютерні науки (наказ МОН від 25.10.2023 №1309).

  - по спеціальності 125 - Кібербезпека та захист інформації (наказ МОН від 25.10.2023 №1309).  Назва: Наукові записки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.
  З 2006 до 2020 роки журнал виходив під назвою «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку».
  Засновник: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.
  Рік заснування: 2021.
  Ліцензія Національної ради України з питань телебачення і Радіомовлення: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Ідентифікатор наукового журналу «Наукові записки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій»: R30-02947 (рішення №863 від 21.03. 2024 р.).
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24994-14934ПР від 20.09.2021 р.
  ISSN2786-8362
  УДК: 004:621
  Спеціальності МОН: В журналі можуть публікуватись результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії за спеціальностями 122,  125, 172.
  Періодичність випуску: 2 рази на рік.
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
  Телефон: +38 097 509 00 33
  E-mail: makarenkoa@ukr.net
  Web-сайт: http://journals.dut.edu.ua


  Статті, опубліковані у науковому журналі “Наукові записки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій”, індексуються в наукометричних базах:


                       

 • Економіка. Менеджмент. Бізнес  «Економіка. Менеджмент. Бізнес» – це економічний науково-практичний журнал, заснований Вищим закладом освіти: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій у 2010 році.
  ISSN: 2415-8089 (Друк)
  DOI 10.31673/2415-8089
  Засновник: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
  Ліцензія Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Ідентифікатор наукового журналу «Економіка. Менеджмент. Бізнес»: R30-02945 (рішення №863 від 21.03. 2024 р.).
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20874-10674 ПР (із змінами від 12.08.2014). Журнал видається за рішенням Вченої ради Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
  Рік заснування журналу: 2010 рік
  Тематика журналу: Висвітлення актуальних питань економіки, теорії та практики менеджменту, бізнесу.
  Галузь науки: економічні.
  Спеціальності:  051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг.
   Періодичність видання: щоквартально (4 рази на рік).
  Реферативні бази даних:  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, CrossRef, Index Copernicus International, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Ulrichsweb Global Serials Directory.
  Мова публікацій: українська, англійська
  Політика (мета та завдання) наукового видання.
  Видання публікує дослідження науковців, які працюють над актуальними науковими проблемами в галузі економіки. Журнал зорієнтовано на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, кого цікавить розвиток науки в Україні. У науковому журналі публікуються тільки оригінальні статті.
  Метою журналу «Економіка. Менеджмент. Бізнес» є сприяння розвитку наукового потенціалу ДУІКТ з питань економіки, менеджменту, сталого розвитку підприємств, інноваційних процесів макро- і мікрорівня, глобальних проблем економічного розвитку, стратегічного управління, маркетингу та освітніх інновацій; розширення простору публічної наукової комунікації в галузі економічних наук та наповнення якісним змістом наукової дискусії у контексті світової науки за науковими напрямками, що розвиваються у ДУІКТ; оприлюднення результатів наукових досліджень, інформування широкої наукової громадськості та забезпечення офіційного визнання нових результатів досліджень; інтеграція вітчизняної наукової дискусії у світовий науковий економічний  простір.  Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень з економіки різних фахівців та сприяє їх актуалізації.
  Завданням журналу є підвищення рівня якості економічної науки, а також створення унікальної науково-практичної платформи для висвітлення актуальних тенденцій і перспектив розвитку економічної науки та міждисциплінарних досліджень, розгляду теоретичних, методологічних та практичних аспектів менеджменту та маркетингу в економіці та управлінні бізнесом, аналізу та висвітлення останніх досягнень економічної науки, вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.
  Телефон: 380 (44) 248-86-01, +380 (44) 520-13-01, +380 (44) 249-25-75, +38 (067) 2087754
  Електронна адреса: sazonovadut@gmail.com


 • Вісник Державного університету телекомунікацій

  Назва: «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій». Починаючи з випуску №1 2014 р. журнал виходить під назвою «Телекомунікаційні та інформаційні технології»
  Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес 
  Засновник: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
  Рік заснування: 2003
  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №6846) від  04.01.2003 р. 
  Реєстрація у ВАК України: Постанова №1-05/1 від 10.02.2010 р.
  Спеціальність ВАК: технічні науки

  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
  Телефони: +380 (44) 249 29 23; +380 (44) 249 29 13
  Пошта:  toroshanko@ukr.net 
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua   http://journals.dut.edu.ua