Журнали

 • Публічно-управлінські та цифрові практики


  Назва: Публічно-управлінські та цифрові практики
  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 25310-1525ОР
  Вид видання: журнал
  Статус видання: вітчизняне
  Мови видання: українська, англійська
  Вид видання за цільовим призначенням: наукове
  Періодичність: 4 рази на рік
  Сфера розповсюдження: загальнодержавна
  Категорія читачів: фахівці тематики наукового журналу, вчені, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти
  Тематична спрямованість: започатковано з метою розвитку вітчизняної системи публічного управління та адміністрування
  Засновник: Державний університет телекомунікацій
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
  Електронна пошта: pmdp@ukr.net

 • Сучасний захист інформації  Назва: CУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
  Тематика: інформаційна безпека, засоби захисту інформації
  Засновники: Державний університет телекомунікацій
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
  Телефони: +380 (44) 249 29 27
  Пошта: szi.journal@gmail.com
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
  Рік заснування: 2010
  Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20254-10654 ПР від 10 червня 2014 р.
  Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/5 від 1 липня 2010 р.
  Спеціальність ВАК: технічні науки

 • Наукові записки Державного університету телекомунікацій  Назва: Наукові записки Державного університету телекомунікацій.
  З 2006 до 2020 роки журнал виходив під назвою «Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку».
  Засновник: Державний університет телекомунікацій.
  Рік заснування: 2021.
  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24994-14934ПР від 20.09.2021 р.
  ISSN: 2786-8362
  УДК: 004:621
  Спеціальності МОН: В журналі можуть публікуватись результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії за спеціальностями 122, 125, 172.
  Періодичність випуску: 2 рази на рік.
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
  Телефон: +38 097 509 00 33
  E-mail: makarenkoa@ukr.net
  Web-сайт: http://journals.dut.edu.ua
  Інформація для авторів журналу


  Статті, опубліковані у науковому журналі “Наукові записки Державного університету телекомунікацій”, індексуються в наукометричних базах:


                       

 • Економіка. Менеджмент. Бізнес


  Назва: Економіка. Менеджмент. Бізнес
  Засновники: Державний університет телекомунікацій
  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
  Пошта: emb@e-mail.ua
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
  Вид видання: збірник наукових праць
  Сфера розповсюдження: загальнодержавна
  Категорія читачів: науковці, викладачі, аспіранти, працівники певної галузі
  Програмні цілі (основні принципи): Висвітлення актуальних питань економіки, теорії й практики управління, бізнесу 

 • Вісник Державного університету телекомунікацій

  Назва: «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій». Починаючи з випуску №1 2014 р. журнал виходить під назвою «Телекомунікаційні та інформаційні технології»
  Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес 
  Засновник: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
  Рік заснування: 2003
  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №6846) від  04.01.2003 р. 
  Реєстрація у ВАК України: Постанова №1-05/1 від 10.02.2010 р.
  Спеціальність ВАК: технічні науки

  Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна
  Телефони: +380 (44) 249 29 23; +380 (44) 249 29 13
  Пошта:  toroshanko@ukr.net 
  Web-сайт: http://www.dut.edu.ua   http://journals.dut.edu.ua