Назва: Публічно-управлінські та цифрові практики
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 25310-1525ОР
Вид видання: журнал
Статус видання: вітчизняне
Мови видання: українська, англійська
Вид видання за цільовим призначенням: наукове
Періодичність: 4 рази на рік
Сфера розповсюдження: загальнодержавна
Категорія читачів: фахівці тематики наукового журналу, вчені, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти
Тематична спрямованість: започатковано з метою розвитку вітчизняної системи публічного управління та адміністрування
Засновник: Державний університет телекомунікацій
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03110, Україна
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/
Електронна пошта: pmdp@ukr.net