Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

КОЗАКОВ Володимир, доктор наук з державного управління, професор, Державний університет телекомунікацій

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

ІГНАТЕНКО Олександр, доктор наук з державного управління, доцент, Державний університет телекомунікацій
ПЕТЬКУН Світлана, кандидат філософських наук, доцент, Державний університет телекомунікацій

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

СТОРОЖЕНКО Ліна, кандидат філологічних наук, доцент, Державний університет телекомунікацій

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

БАНКОВА Іванка, доктор наук з адміністрування і управління, Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Болгарія)
БЕЗДРАБКО Валентина, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
БОКОВ Олександр, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, Державний університет телекомунікацій
ВОВК Світлана, доктор наук з державного управління, доцент, Державний університет телекомунікацій
ДЄГТЯР Олег, доктор  наук з державного  управління, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
ДЯЧЕНКО Світлана, доктор наук з державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
КАЗЮК Яніна, доктор наук з державного управління, доцент, Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»
КОЗЛОВСКІ Ришард, доктор філософських наук, професор, Інститут безпеки та управління Академії Поморської в Слупську (Польща)
КРАВЧЕНКО Мілена, доктор наук з державного управління, професор, Державний університет телекомунікацій
КРИВАЧУК Людмила, доктор наук з державного управління, доцент, Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові (Польща)
ЛАХИЖА Микола, доктор наук з державного управління, професор, Академія праці, соціальних відносин та туризму
МАТВЕЙЧУК Людмила, доктор наук з державного управління, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
НОВАК-КАЛЯЄВА Лариса, доктор наук з державного управління, професор, Державний університет телекомунікацій
НОВАЧЕНКО Тетяна, доктор наук з державного управління, доцент, Державний університет телекомунікацій
ОЛІЙНИК Наталія, доктор наук з державного управління, професор, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
САВКОВ Анатолій, доктор наук з державного управління, професор, Державний університет телекомунікацій
СЕДЛАЧЕК-ШВЕД Олександра, доктор соціальних наук, професор, Гуманітарно-природничий університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)
СЕМЕНЧЕНКО Андрій, доктор наук з державного управління, професор, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку
СИВАК Тетяна, доктор наук з державного управління, доцент, Дослідницька служба Верховної Ради України
СТАСЮКІНАС Андріус, доктор соціальних наук, професор, Інститут публічного адміністрування Університету Миколи Ромеріса (Литва)
ХАДЖИРАДЄВА Світлана, доктор наук з державного управління, професор, Національне агентство України з питань державної служби