ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ


Назва: Телекомунікаційні та інформаційні технології. З 2003 до 2013 року журнал виходив під назвою «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій».
Засновник: Державний університет телекомунікацій.
Рік заснування: 2014.
Тематика: телекомунікації, інформаційні технології, обчислювальна техніка, навчальний процес.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20746-10546ПР від 30.04.2014 р. (перереєстрація).
Реєстрація у МОН України: Наукове фахове видання України (технічні науки) – наказ МОН України від 13 липня 2015 р.  №747.
Періодичність випуску – 1 раз на квартал.
Адреса: вул. Солом’янська, 7, м. Київ, 03680, Україна.
Телефони: +380 (44) 248 85 97; +380 (44) 249 25 76; +380 (50) 555 51 14
E-mailinfo@dut.edu.uatoroshanko@ukr.net.
Web-сайт: http://www.dut.edu.ua/,  http://journals.dut.edu.ua/ 

Редакційна колегія журналу

Головний редактор: Козелков Сергій Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна.
Заступник головного редактора: Бондарчук Андрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
Відповідальний секретар: Торошанко Ярослав Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Україна.
Члени редакційної колегії:

 • Беркман Любов Наумівна, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Блаунштейн Натан Олександрович, доктор технічних наук, професор, Ізраїль.
 • Весоловський Кшиштоф, доктор технічних наук, професор, Польща.
 • Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Гостєв Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Жураковський Богдан Юрійович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Каток Віктор Борисович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
 • Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор,  Україна.
 • Конахович Георгій Филимонович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Козелкова Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Комарова Лариса Олексіївна, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Коршун Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
 • Кузнецов Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор,  Білорусь.
 • Куртєв Іван, доктор технічних наук, професор, Болгарія.
 • Лунтовський Андрій Олегович, доктор технічних наук, професор, Німеччина.
 • Отрох Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Україна.
 • Попов Валентин Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, Латвія.
 • Поповський Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Сайко Володимир Григорович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Семенко Анатолій Іларіонович, доктор технічних наук, професор, Україна.
 • Смирнов Микола Ісаакович, доктор технічних наук, професор, Росія.
 • Сундучков Костянтин Станіславович, доктор технічних наук, професор,  Україна.
 • Толубко Володимир Борисович, доктор технічних наук, професор, Україна.

№ 4 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 
Abstracts and references PDF
 

Статті

Багатокритеріальна оптимізація систем управління телекомунікаційними мережами PDF
Є. П. Гороховський, Ю. М. Зіненко, Л. П. Крючкова, І. І. Борисенко
Формування та дослідження телекомунікаційної системи з каскадним кодуванням із використанням турбокодів PDF
Ю. М. Бойко
Testing timeseries ring-coupled map generated by on FPGA PDF
O. V. Krulikovskyi, S. D. Haliuk, L. F. Politanskyi
Управління безпілотним літальним апаратом в умовах радіоелектронної протидії PDF
О. Д. Фесенко, Г. Д. Радзівілов
Інформаційні дії по формуванню необхідної інформованості контрагента впливу PDF
М. Б. Кубявка
Дослідження методів управління потоком в мережах NGN за протоколом TCP/IP PDF
О. Г. Варфоломеєва, О. О. Мороз
Методика расчета энергетической дальности обнаружения радиолокационных целей PDF
Е. В. Азаренко, Ю. Ю. Гончаренко, Н. В. Коноваленко, С. В. Лазаренко
Визначення критерію оптимальності амплітудно-частотної характеристики каналу зв'язку для систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами PDF
Л. М. Ляховецький
Дослідження залежності оптимального моменту початку обробки сигналу у приймачі СП ОГС від параметрів сигналу та характеристик каналу PDF
В. І. Орєшков
Исследование алгоритма работы поисковой системы PDF
А. П. Бондарчук, В. В. Залива
ЯКР-спектрометр для виртуального проектирования технических средств распознавания вида вещества и защиты объектов от его несанкционованного воздействия PDF
Г. Н. Розоринов, Н. И. Чичикало, Е. Ю. Ларина, В. Ю. Ларин
Застосування статично-конфігурованої ПЛІС у цифровій системі керування радіоспектрометром ЯКР PDF
А. П. Саміла
Алгоритм функционирования системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией PDF
В. С. Повхлеб
Програмний комплекс для моделювання роботи GRID-системи із підтримкою захищеної обробки даних PDF
О. Ю. Герасименко
Задача розподілу абонентського навантаженя між базовими станціями з підтримкою SDR PDF
М. А. Скулиш, А. А. Заставенко
Засоби управління перевантаженнями в комп'ютерних мережах PDF
Я. І. Торошанко, Б. М. Хобта, П. М. Хобта