УНІВЕРСИТЕТИ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.023857

  • Шкуров Є. (Shkurov Ye.) Державний торговельно-економічний університет, Київ
Ключові слова: університет, вища освіта, урбаністика, сталий розвиток

Анотація

Стаття розглядає зростаючу роль університетів у розвитку міст. Указано на потенціал та роль університетів як активних учасників соціальних процесів в контексті сталого розвитку міст, а не лише як освітніх і наукових центрів. Акцентовано увагу на потенціал партнерства між університетами, місцевою владою та бізнесом. Підкреслено важливість координації на різних рівнях управління, оскільки університети виступають як одні із ключових учасників у вирішенні міських проблем і можуть бути активними соціальними агентами на локальному та глобальному рівнях. Університети стають активними учасниками у вирішенні міських проблем і формуванні «розумних» міст.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Арешонков В. Ю. Цифровізація вищої освіти: виклики та відповіді. Вісник НАПН України, 2020. № 2 (2). С. 1–6.
2. Бабаєв В.М., Стадник Г.В., Момот Т.В. Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації. Комунальне господарство міст. Економічні науки, 2019. № 2. С. 2–9.
3. Гужва В.М. Цифрова трансформація університетів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2019. № 21. С. 597–604.
4. Денисенко М.П., Бреус М.П. Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи. Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка, 2013. Вип. 33. С. 17–24.
5. Дубасенюк О.А. Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура : матеріали Всеукр. конф. Київ, 2011. С. 135–142.
6. Кастельс М. Інтернет-ґалактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства. Київ, 2007. 304 с.
7. Парпан У. Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки, 2018. № 889. С. 30–36.
8. Провотар Н.І., Щурик Х.М. Вплив університетів на розвиток малих і середніх міст. Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд: матеріали Всеукр. онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича. Тернопіль : Вектор, 2022. С. 98–101.
9. Ховрак І.В. Забезпечення збалансованого регіонального розвитку на засадах соціальної відповідальності закладів вищої освіти. Кременчук. 2020. 719 с.
10. Ховрак І. Вплив університетів на збалансований розвиток регіонів: український контекст. Ідеологія та політика, 2019. № 2 (13). С. 47–66.
11. Шкуров Є., Єнін М., Коломієць Т., Лаундра К. Глобалізаційні процеси в сучасному місті. Вісник НТУУ «КПІ» : Політологія. Соціологія. Право, 2021. № 3 (51). С. 19–30.
12. Шкуров Є. Рекламне знання у професійній підготовці психолога. Актуальні проблеми фахової підготовки здобувачів спеціальності 053 Психологія: збірник матеріалів Міжуніверсит. наук.-практ. семінару. Київ, 2022 С. 6–10.
13. Castells M. The Rise of the Network Society. Second edition With a new preface. Singapore, 2010. URL: https://urb.bme.hu/wpcontent/uploads/2014/05/manuel_castells_the_rise_of_the_network_societybookfi-org.compressed.pdf (дата звернення: 18.10.2023).
14. Khan S. The one world schoolhouse : education reimagined. New York. 2012. 250 р. URL: http://networkingworlds.weebly.com/uploads/1/5/1/5/15155460/the-one-worldschoolhouse-salman-khan.pdf (дата звернення: 18.10.2023).
15. Perevozova I., Fayvishenko D., Melnykovych O., Nemish Yu., & Shkurov Ye. Formation of a brand of sustainable industrial development in the postwar period. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2022. Vol. 3. Р. 179–184.
16. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2005. Vol. 2. URL : https://jotamac.typepad.com/jotamacs_weblog/files/connectivism.pdf (дата звернення: 18.10.2023).
17. Universities without walls: A vision for 2030, 2021. URL : https://eua.eu/downloads/publications/universities%20without%20walls%20%20a%20vision%20for%202030.pdf (дата звернення: 18.10.2023).

Номер
Розділ
Статті