ДО ПРОБЛЕМИ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПРОСТОРУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.022427

  • Пашко Л. (Pashko L.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
Ключові слова: простір публічного управління, адміністративна система, антропологічна система, людина адміністративна, державницьке мислення, україноцентризм, професійна компетентність

Анотація

Проаналізовано змістове наповнення простору публічного управління та обґрунтовано необхідність виділення у ньому двох взаємоповʼязаних систем: адміністративної та антропологічної. Наведено характеристики цих систем. Наголошено на ролі адміністративної системи у забезпеченні адекватних умов для функціонування антропологічної системи в цілому та державного службовця як людини адміністративної зокрема. Визначено україноцентризм як основу державницького мислення людини адміністративної. Зазначено, що усвідомлення значимості та вагомості антропологічної системи безпосередньо має повʼязуватися з професійною компетентністю у просторі публічного управління. Визначено низку першочергових завдань, вирішення яких постає пріоритетним для простору публічного управління.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. К. : НАДУ, 2010. 820 с.
2. Пашко Л.А. Державно-управлінська антропологія: сутність, виміри, виклики. International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Georgian Aviation University. Tbilisi, Georgia 2023. P. 923-944.
3. Печеранський І.П. Роль прогресивного консерватизму у формуванні державницького мислення в Україні на сучасному етапі. Політикус, 2016. № 3. С. 134–137.

Номер
Розділ
Статті