ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.029611

  • Краснобока Т. (Krasnoboka T.) Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир
  • Шкіль Л. (Shkil L.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Огороднійчук М. (Ogorodniychuk M.) Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир
Ключові слова: освіта, державне управління, освітня політика, національна освіта, суспільство, правова політика

Анотація

Проаналізовано трансформаційні зміни, які відбуваються в державному управлінні освітою, показано як вони впливають на державну політику в галузі управління освітою. Показано, як це сприяє переходу до державно-громадського характеру керування освітою й автономності закладів освіти та як це сприяє розвитку організаційно-правових форм установ освіти. Таким чином, це зумовлює необхідність у вирішенні таких питань, як адміністративно-правове врегулювання освітніх відносин, створення та розробка на базі новітньої освітньої моделі в українському суспільстві стратегії освітньої політики, яка є базовою частиною державної соціальної політики. Зрозуміло, що формування та відтворення людських ресурсів неможливе без освіти. Саме тому політика в галузі освіти має бути виваженою та обґрунтованою, інакше – безлад у цій сфері становитиме загрозу безпеці держави, суспільству, особистості, адже зниження освітнього рівня населення веде до зниження якості людських ресурсів та інтелектуального потенціалу суспільства загалом. Ключова ідея статті полягає в тому, що майбутнє процвітаючої держави України у великій мірі залежить від розвитку національної освіти.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Андрущенко В. Педагогічна Конституція Європи як соціальна потреба, можливість і реальність європейського простору освіти. Україна Дипломатична, 2012. № 13. С. 679–680.
2. Верховна Рада України. Указ Президента України Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу. №615/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615/98#Text (дата звернення: 05.10. 2023).
3. Даниленко Л.І., Поліщук І.В. Перспективи та виклики євроінтеграційних процесів для України: навч.-метод. матеріали, К. : НАДУ, 2013. 132 с.
4. Красняков Є.В. Освітня політика як інструмент впливу держави на систему освіти, Шлях освіти. 2006. № 4. С. 11–13.
5. Міністерство розвитку економіки та сільського господарства України. Стратегічна Програма допомоги ЄС на період 2018–2020 рр. URL : https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=0395421d-2a15-48b2-b0b1-bee13c882637 (дата звернення: 04.10.2023).
6. Помінова І. Інституційна трансформація вищої освіти як траєкторія ефективної інтеграції в сучасну світову економіку. БізнесІнформ, 2015. №1. URL : https://www.businessinform.net/export_pdf/businessinform-2015-1_0-pages-34_39.pdf (дата звернення: 05.10.2023).
7. Філіпова В.Д. Законодавство як чинник державної політики в галузі освіти України: нормативно-правовий аспект. Державне управління: інвестиції: практика та досвід, 2013. № 10. С. 155–158.
8. Фірстов С., Левіна Д., Патрах Т., Чернишов Л. Рамкові програми Євросоюзу в контексті створення єдиного наукового простору. Вісник НАН України, 2004. № 5. С. 35–44.
9. Черненко О. Особливості менеджменту та маркетингу вищої освіти в контексті європейської інтеграції. Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerсhe scientifici, 2020. T. 1. С. 33–35.

Номер
Розділ
Статті