ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦІВ ІЗ ЗБИРАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.026180

  • Ігнатенко О. (Ignatenko O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Чернюк І. (Cherniyk I.) Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Ключові слова: побутові відходи; управління побутовими відходами; послуга управління побутовими відходами; проведення конкурсу, збирання відходів; перевезення відходів

Анотація

Представлена стаття виконана у звʼязку з прийняттям Закону України «Про управління відходами» і направлена на актуальну тематику щодо формування механізму визначення субʼєктів господарювання із здійснення діяльності із збиранням та перевезенням побутових відходів у структурі послуг з управління побутовими відходами в територіальних громадах. Метою наукового пошуку є встановлення алгоритму визначення виконавців із збирання та перевезення побутових відходів. У статті запропоновано підходи до проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів. Запропоновано не встановлювати обмежень щодо кількості учасників конкурсу визначення виконавців із збирання та перевезення побутових відходів.
Конкурсні пропозиції учасників розглядаються конкурсною комісією, яку створює організатор, яким може бути виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (субʼєкти співробітництва відповідних органів місцевого самоврядування у формах, передбачених Законом України «Про співробітництво територіальних громад») або місцева державна адміністрація у разі делегування їй повноважень відповідними радами у порядку, встановленому законом. Основною формою комісії є проведення відкритих та публічних засідань на яких визначають переможця/переможців конкурсного відбору із складанням протоколу. Алгоритм проведення конкурсу розпочинається зі створення конкурсної комісії з пропозицією долучення до її роботи. Наступним етапом запропоновано підготовку відповідної документації, що має містити інформацію про: дані організатора, особу відповідальну за комунікацію з учасниками конкурсу, місце проведення конкурсу, час, дату засідань, вимоги до учасників та їх пропозицій, прогнозні тарифи, проекти договорів, детальний опис номерів та назв обʼєктів конкурсу, розʼяснень щодо всіх нюансів конкурсу. Учасники, що подали свої конкурсні пропозиції підлягають реєстрації в журналі обліку та подальше запрошення до участі на засіданні конкурсної комісії. Пропонується, що конкурсна комісія на засіданні обирає переможця/переможців конкурсу, що мають найменші запропоновані розрахункові тарифи на збирання та перевезення побутових відходів та володіють більшою кількістю переваг, порівняно з конкурентами. За результатами засідання конкурсної комісії пропонується організатору складати та затверджувати відповідний протокол з подальшим укладенням договору.
Запропоновано основні та додаткові кваліфікаційні вимоги до критеріїв відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Про управління відходами : Закон України від 20.06.2022 № 2320-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text (дата звернення: 27.06.2023).
2. Питання надання послуг з вивезення побутових відходів : постанова Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України №1173 від 16.11.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1173-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 27.06.2023).
3. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 09.11.2017 №2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text (дата звернення: 27.06.2023).
4. Про затвердження правил надання послуг з поводження з відходам : постанова Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України №1070 від 10.12.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF#Text (дата звернення: 27.06.2023).
5. Міщенко В.С., Маковецька Ю.М., Омельяненко Т.Л. Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні : на шляху європейської інтеграції. Київ : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013. 192 с.
6. Міщенко В.С., Виговська Г.П., Маковецька Ю.М., Омельяненко Т.Л. Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду. Київ : Лазурит-Поліграф, 2012. 120 с.
7. Послуги поводження з побутовими відходами в громадах / О.П. Ігнатенко, Л.М. Ткачук. Практичний посібник. К. : ПМГ ГЕФ, 2019. 48 с.
8. Thanos Ioannou et al. The «A2UFood Training Kit»: Participatory Workshops to Minimize Food Loss and Waste. Sustainability, 2022. 14 (4). 2446 р.
9. Traven L., Kegalj I., Šebelja I. Management of municipal solid waste in Croatia : Analysis of current practices with performance benchmarking against other European Union member states. Waste Management & Research : The Journal for a Sustainable Circular Economy, 2018. Volume 36. Іssue 8. Р. 663–669.

Номер
Розділ
Статті