«ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД» ЯК ІНТЕГРОВАНА ПЛАТФОРМА ФОРМУВАННЯ НЕТОКРАТИЧНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД ЕСТОНІЇ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.011898

  • Стороженко Л. (Storozhenko L.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до визначення поняття «електронний уряд»; з’ясовано, що інтеграція публічного управління у віртуально-інформаційний простір створює сприятливі передумови для формування ефективної електронної демократії, як логічного продовження трансформації суспільно-політичних процесів в умовах інформаційного суспільства, що свідчить про нетократичний вектор розвитку публічного управління.
Встановлено, що елементи електронного урядування, які вдало проходять апробацію, впроваджуються у широке використання, що зумовлює поступове формування нетократичного управління, яке здобуває дедалі більше механізмів, інструментів, способів та форм комунікації між владою і суспільством. Доведено, що уряди повинні використовувати механізми і можливості інформаційного суспільства для того, щоб робота органів державного управління максимально відповідала потребам громадян.
Досліджено досвід Естонії щодо вдалої апробації та втілення в життя ефективної системи електронного урядування. Розглянуто фактори, які вплинули на формування високого рівня електронних урядових послуг Естонії. Зокрема, увагу акцентовано на усвідомленні урядовцями країни пріоритетності розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій та можливості стабільного державного фінансування; державній програмі загальної компʼютеризації «Стрибок Тигра»; глобальній інформатизації країни; введенню в дію низки електронних систем та послуг, завдяки яким зменшився рівень бюрократії, відбулося посилення участі громадян у публічному житті, поліпшилася реакції суб’єктів владних повноважень на звернення громадян, процес прийняття рішень органами влади набув прозорості та підзвітності громадськості тощо.
Рекомендовано орієнтуватися на естонський досвід практичного застосування електронного урядування з метою розвитку інформаційно-цифрових інфраструктур в управлінській сфері та ефективного вітчизняного електронного уряду як інтегрованої платформи для формування нетократичного публічного управління.

Ключові слова: електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія, нетократія, нетократичне управління, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Погребняк І.Є. Електронний уряд (e-government) і електронне урядування (e-governance): поняття та принципи функціонування. Право та інновації. 2014. № 3. С. 26–35.
2. Федулова Л.І. Електронний уряд. Енциклопедія Сучасної України / Редкол. : І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. URL: https://esu.com.ua/article-17764 (дата звернення: 09.03.2023).
3. E-Government Solutions. URL: https://e-estonia.com/solutions/ (дата звернення: 09.03.2023).
4. Fang Z. E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. International Journal of the Computer, the Internet and Management. 2002. Vol. 1. N 2. P. 1–22.
5. JOINUP. URL: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifonationalinteroperability-framework-observatory/eif-europeaninteroperabilityframework-0 (дата звернення: 09.03.2023).
6. Kalvet T. Innovation: a factor explaining e-government success in Estonia. Electronic Government, an International Journal. 2012. Vol. 9 (2). Р. 142–157.
7. McDonagh J.A. Strategic advisory note on «e-government and the challenge of change in public sector management». Bratislava: UNDP Bratislava Regional Centre, 2005. Р. 3.
8. Storozhenko L.H. Netocratic vector of formation of public administration in the information society. Modernization of the system of public management and administration in Ukraine: the experience of the Republic of Latvia. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. Р. 99–114.
9. The European eGoverment Action Plan 2011–2015. URL: http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:EN:PDF (дата звернення: 09.03.2023).

Номер
Розділ
Статті