НАДАННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ ДЛЯ СІМЕЙ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ, В УМОВАХ ВІЙНИ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.011245

  • Кравченко М. (Kravchenko M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Війна зумовила гуманітарну кризу в Україні, переселення значної кількості людей в інші регіони та за кордон, колективну травму та потребу в адаптації до наслідків конфлікту. Особливо гостро ця ситуація позначилася на соціально вразливих категоріях осіб, зокрема на сім’ях з дітьми, які мають порушення розвитку. Раннє виявлення біологічних та соціальних факторів щодо порушення розвитку дитини дає можливість своєчасно почати інтенсивну реабілітацію для усунення відхилень та мінімізувати інвалідизацію. Кінцева мета послуги раннього втручання – відповідна робота щодо ранньої допомоги дитині та нормалізація життя родини. Соціальний захист дітей з інвалідністю раннього віку набував розвитку у довоєнний час. Нині ситуація змінилася, що детермінувало переформатування публічної політики у зазначеній сфері. У зв’язку з інтенсивними військовими діями не працює на повну потужність сформована мережа реабілітаційних установ, що позначилося на фізичній складності надання/отримання зазначеної послуги. Для сімей з дітьми, які мають порушення розвитку, найбільш необхідними є послуги у сфері охорони здоров’я, але вони переважною мірою практично недоступні у зв’язку з воєнними діями на території України та відсутністю бюджетного фінансування цього напряму. Матеріальна допомога виплачується вчасно та регулярно, прийнято урядові документи, які розширили коло отримувачів соціальної допомоги для дітей з інвалідністю. Водночас, виявлено, що значна кількість сімей, в яких є діти з порушенням розвитку, потребують такі життєво необхідні речі як кошти, медикаменти, теплий одяг, запаси їжі та води, речі для обігріву, для опалення житла, що засвідчує про те, що названі сім’ї переважно мають невисокий рівень доходів. Військові дії внесли зміни також у роботу фахівців, які надають послуги раннього втручання, та соціальних працівників. Саме вони покликані стати одним із осередків емоційної солідарності громадян та поширення в суспільстві культури психологічного здоров’я. На основі аналізу існуючої ситуації визначено актуальні проблеми та запропоновано шляхи їх подолання.

Ключові слова: соціальний захист дітей з інвалідністю раннього віку, послуга раннього втручання, війна.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Аналітичний звіт за результатами опитування законних представників дітей з інвалідністю щодо доступу в Україні після 24 лютого 2022 р. до гарантій, пільг і послуг, установлених законодавством для дітей з інвалідністю та членів їхніх сімей. URL: https://naiu.org.ua/analitychnyj-zvit-za-rezultatamyopytuvannya-zakonnyh-predstavnykiv-ditej-z-invalidnistyu-shhododostupu-v-ukrayini-pislya-24-lyutogo-2022-r-do-garantij-pilg-iposlug-ustanovlenyh-zakonodavstvom-dlya/ (дата звернення: 07.03.2023).
2. Закон України Про державний бюджет на 2023 рік. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-20 (дата звернення: 07.03.2023).
3. Кравченко М.В., Штанько Н.О. Система соціального захисту дітей з інвалідністю раннього віку в умовах децентралізації України. Економіка і держава. Серія: Державне управління. 2021. № 1 (17). С. 109–115.
4. Кропівницька М.Е. Впровадження послуги раннього втручання на рівні пілотних областей в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 132–137.
5. Міністерство соціальної політики України. Офіційний сайт. URL: https://www.msp.gov.ua/news/21751.html (дата звернення: 07.03.2023).
6. Семігіна Т. Уроки війни, (не) вивчені вітчизняною соціальною роботою. URL: https://www.researchgate.net/publication/36376996 1_Uroki_vijni_ne_vivceni_vitciznanou_socialnou_robotou (дата звернення: 07.03.2023).
7. Статистичний збірник «Соціальний захист населення України». Офіційний сайт. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/zb_szn_2021.pdf (дата звернення: 07.03.2023).
8. Traumatological care for (pregnant) families, babies and toddlers. Official site. URL: https://www.imhnederland.nl/trauma-informedcare/ (дата звернення: 07.03.2023).

Номер
Розділ
Статті