ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА WEB-ОРІЄНТОВАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.011327

  • Бондарчук А. (Bondarchuk A.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Жебка В. (Zhebka V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Корецька В. (Koretska V.) Державний університет телекомунікацій, Київ
  • Шилкіна А. (Shylkina A.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

У статті поставлена проблема необхідності впровадження цифрових технологій в навчальний процес. Цифрова трансформація багатьох галузей суспільного життя зумовила активний розвиток процесів цифровізації в освіті. Особливо варто звернути увагу на створення ефективної системи професійного інформаційного менеджменту та підтримки освітнього процесу в цілому.
Представлено аналіз останніх досліджень і публікацій в питаннях модернізації освіти в умовах глобальної цифровізації.
В результатах дослідження проаналізовано такі базові поняття як освітній процес, що об’єднує в собі навчальний, науковий і виховний процеси. Сучасний освітній процес в Україні організовується засобами сучасних інформаційних технологій та зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості.
Використання мережі Інтернету в системі освіти надає необмежені можливості для збору та зберігання різноманітної інформації, але разом з тим варто зазначити, що це потребує застосування необхідних технічних і програмних інструментів з додатковою організаційно-методичною допомогою.

Ключові слова: цифрові технології, освітній процес, глобальна цифровізація, автоматизація, дистанційна освіта.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Олійник В. Освіта впродовж життя: як і чому вчити дорослих? Управління освітою. 2010. № 1 (229). С. 4–7.
2. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи: Підручник. Київ : КПІ іменні Ігоря Сікорського, 2019.
3. Освітній проект На урок – 2020. URL: https://naurok.com.ua/pistmova-robota-pro-vikoristannya-suchasnihtehnologiy-dlya-provedennya-distanciynogo-virobnichogonavchannya-280015.html (дата звернення: 05.05.2023).
4. Ставицька І. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. URL: http://confesp. fl. kpi. ua/node/1103, 2017 (дата звернення: 05.05.2023).
5. Корбут О.Г. Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи. URL: http://confesp. fl. kpi. ua/node/1123 (дата звернення: 05.05.2023).
6. Положення про організацію освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf (дата звернення: 05.05.2023).
7. Положення про організацію освітнього процесу в Національному аерокосмічному університеті імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». URL: https://khai.edu/ua/university/normativnabaza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadokzdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-organizaciyuosvitnogo-procesu/ (дата звернення: 05.05.2023).

Номер
Розділ
Статті