№ 4 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

Застосування методу модифікованих робочих характеристик для розрахунку показників якості систем управління телекомунікаційними мережами PDF
Є. П. Гороховський, Ю. М. Зіненко, Л. П. Крючкова, І. І. Борисенко
Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього PDF
С. І. Отрох, В. О. Ярош, С. А. Федюнін, В. О. Власенко
Сучасні мови програмування для систем надання телекомунікаційних послуг PDF
А. О. Макаренко, А. П. Бондарчук, Є. Б. Хотинський, В. М. Лимар
Математическая модель радиолокационного обнаружения опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту PDF
Ю. Ю. Гончаренко, М. М. Дивизинюк, Н. В. Коноваленко, С. В. Лазаренко
Аналіз чутливості телекомунікаційної мережі на основі прогнозуючих нейронних систем PDF
С. М. Мороз, Т. Г. Ляш, Я. І. Торошанко
Разработка и анализ метода иерархическо-координационной междоменной маршрутизации в телекоммуникационной сети PDF
А. В. Лемешко, Е. С. Невзорова, А. Е. Ильяшенко
Миграция сетей от 2G/3G к сетям 4G. Модернизация транспортной сети Mobile Backhaul PDF
Н. В. Федорова
Шляхи розвитку технології LTE PDF
О. Г. Варфоломеєва, М. М. Ускач
Порівняльна характеристика технологій супутникового зв’язку PDF
М. О. Імалковський, А. С. Мальчик
Питання діагностики інфокомунікаційних мереж PDF
С. Б. Гордієнко
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування логічного мислення при викладанні фізико-математичних дисциплін PDF
П. М. Заєць, О. С. Іванова