Аналіз чутливості телекомунікаційної мережі на основі прогнозуючих нейронних систем

  • Мороз С. М.
  • Ляш Т. Г.
  • Торошанко Я. І.

Анотація

Розглянуто прямий метод для обчислення вихідних чутливостей на основі багатошарових прогнозуючих нейронних систем з диференційними нелінійними функціями активації. Показані особливості використання в якості активаційних функцій нейронних систем сигмовидних функцій і їх похідних. Приведені приклади активаційних функцій і проаналізований їх вплив на ступінь визначення чутливості до змін ключових параметрів ефективності телекомунікаційної мережі.

Ключові слова: прогнозуюча нейронна система, чутливість, функція активації, сигмовидна функція, складна система, багатошарова нейронна архітектура.

Номер
Розділ
Статті