Методи розрахунку надійності телекомунікаційних мереж майбутнього

  • Отрох С. І.
  • Ярош В. О.
  • Федюнін С. А.
  • Власенко В. О.

Анотація

В статті розглянуто питання підвищення надійності телекомунікаційних мереж майбутнього за рахунок вибору оптимальної побудови телекомунікаційної мережі. При проектуванні високонадійних телекомунікаційних мереж майбутнього використовуються змішані або гібридні методи побудови на базі стандартних топологій типу "зірка", "кільце", " комірчаста", "кожен з кожним", " деревовидна" тощо. Наведено три основних методи проведення розрахунків надійності сучасних мереж телекомунікацій.

Ключові слова: надійність, відмовостійкість, метод перебору станів, метод розкладу відносного особливого елементу, метод мінімальних шляхів і перетинів.

Номер
Розділ
Статті