Шляхи розвитку технології LTE

  • Варфоломеєва О. Г.
  • Ускач М. М.

Анотація

Розвиток інфокомунікаційних послуг вимагає рішення задач конвергенції мереж фіксованого та безпроводового зв’язку. Однією з технологій, яка розглядається як базова для побудови перспективних телекомунікаційних мереж, є технологія LTE (Long-Term Evolution). У даній статті розглянуто шляхи розвитку технології LTE, проблемні аспекти впровадження технології LTE та можливі шляхи їх подолання.

Ключові слова: технологія LTE, GSM, CDMA, 3G, WIMAX, гібридна технологія OFDMA.

Номер
Розділ
Статті