ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦІВ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

DOI: 10.31673/2786-7412.2023.019007

  • Ігнатенко О. (Ignatenko O.) Державний університет телекомунікацій, Київ

Анотація

Представлена стаття виконана у звʼязку з прийняттям Закону України «Про управління відходами» і направлена на актуальну тематику щодо формування механізму визначення субʼєктів господарювання із здійснення діяльності із відновлення та видалення побутових відходів в структурі послуг з управління побутовими відходами в територіальних громадах. Метою наукового пошуку було встановлення процедури визначення субʼєктів господарювання, що здійснюють діяльність із відновлення та видалення побутових відходів. У статті враховано черговість здійснення операцій відновлення та видалення побутових відходів при визначенні виконавців цих послуг. Так, черговість операцій відновлення може встановлюється на кожен вид побутових відходів, що першочергово направляється для здійснення попередніх операцій з побутовими відходами до відновлення, включаючи попереднє оброблення, що відповідає позиції відновлення R12 (позиції визначені Додатком 2 до нового закону), у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях відновлення R1-R11. У разі необхідності ці операції можуть включати позицію відновлення R13 щодо зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях відновлення R1-R12 (крім операції збирання). Черговість операцій видалення може встановлюватися на побутові відходи наступним чином: першочергово повинні направлятись на здійснення операцій, що відповідають позиції D13 (позиції визначені Додатком 1 до нового закону), з подальшим направленням на здійснення операцій, що відповідають позиції D5, а також на здійснення операцій, що відповідають позиції D1 при наявності плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства. У статті визначено основні вимоги щодо функціонування інформаційної системи управління відходами, створення та адміністрування якої буде здійснювати Міндовкілля України. Описана необхідність створення Інформаційної системи управління відходами складатиметься з підсистем звітності, надання адміністративних послуг і реєстрів. Так, підсистема звітності забезпечуватиме отримання, аналіз та узагальнення інформації про обсяг, код та найменування, джерела утворення відходів, зміну власника відходів, онлайн-інформування про збирання, перевезення та оброблення відходів. Підсистема надання адміністративних послуг забезпечуватиме отримання субʼєктами господарювання адміністративних послуг з видачі дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами тощо. Підсистема реєстрів складатиметься з: Реєстру дозволів на здійснення операцій оброблення з відходів; Реєстру ліцензій на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами; Реєстру письмових згод (повідомлень) на транскордонне перевезення небезпечних відходів та висновків на транскордонне перевезення відходів; Реєстру виробників продукції, щодо якої встановлено розширену відповідальність виробника; Реєстру організацій розширеної відповідальності виробника; Реєстру субʼєктів господарювання у сфері оброблення відходів; інших реєстрів, визначених законодавством.

Ключові слова: побутові відходи; управління побутовими відходами; послуга управління побутовими відходами; виконавець послуг, відновлення відходів; видалення відходів.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Про управління відходами : Закон України від 20.06.2022 № 2320-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text (дата звернення: 25.02.2023).
2. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text (дата звернення: 25.02.2023).
3. Про затвердження правил надання послуг з поводження з відходам : постанова Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України №1070 від 10.12.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.02.2023).
4. Міщенко В.С., Маковецька Ю.М., Омельяненко Т.Л. Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні : на шляху європейської інтеграції. Київ : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013. 192 с.
5. Міщенко В.С., Виговська Г.П., Маковецька Ю.М., Омельяненко Т.Л. Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду. Київ : Лазурит-Поліграф, 2012. 120 с.
6. Послуги поводження з побутовими відходами в громадах : практ. посіб. / О.П. Ігнатенко, Л.М. Ткачук. К. : ПМГ ГЕФ, 2019. 48 с.
7. Thanos Ioannou et al. The «A2UFood Training Kit»: Participatory Workshops to Minimize Food Loss and Waste. Sustainability. 2022. 14 (4). 2446 р.
8. Traven L., Kegalj I., Šebelja I. Management of municipal solid waste in Croatia : Analysis of current practices with performance benchmarking against other European Union member states. Waste Management & Research : The Journal for a Sustainable Circular Economy. 2018. Volume 36. Іssue 8. Р. 663–669.
9. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1560-12#Text (дата звернення: 25.02.2023).
10. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2404-17#Text (дата звернення: 25.02.2023).
11. Про концесію : Закон України від 03.10.2019 № 155-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/155-20#Text (дата звернення: 25.02.2023).
12. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1508-18#Text (дата звернення: 25.02.2023).
13. Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обʼєктів : постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.02.2023).

Номер
Розділ
Статті