ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.041212

  • Хаврова К. С. (Khavrova K. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Доброжан Д. О. (Dobrozhan D. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Статтю присвячено впливу цифровізаціїї на процес управління персоналом. Виокремлено основні тенденції та інструменти цифровізації у процесі управління персоналом. Надано цифрові технології у процесі управління персоналом, до яких віднесено: система управління відносинами з персоналом (HRM); аналітика та штучний інтелект в HR; електронні платформи для управління навчанням; електронні системи відстеження робочого часу; системи електронного обміну інформацією; електронні системи винагородження та мотивації. Відображено рекомендації, які спрямовані на створення оптимального середовища для використання цифрових можливостей у сфері управління персоналом.

Ключові слова: цифровізація; цифрові технології; управління персоналом; HR; штучний інтелект.

Список використаної літератури:
1. Смолинець, І. Б., & Левків, Г. Я. Управління персоналом в умовах діджиталізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», 2021. №101, С. 94-100. URL: https://doi.org/10.26565/2311-2379-2021-101-09.
2. Михайло Федоров: Наше завдання - щоб українці почувалися захищеними в цифровому середовищі. URL: https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-nashe-zavdannya-shchob-ukraintsi-pochuvalisya-zakhishchenimiv-tsifrovomu-seredovishchi
3. Збрицька Т. П., Сорока О. В. Управління персоналом в епоху цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 31. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/687/660
4. Захаров Д.М. Вимірювання соціальних нематеріальних активів як фактора впливу на формування соціального капіталу. Економіка управління та адміністрування, 2020. Вип.3(93). С. 28–34. URL: https://doi.org/10.26642/ema-2020-3(93)-28-34.
5. Матвійків О., Ткаченко С., Хаханов В. Інженерне проектування складних об’єктів і систем. Навчальний посібник. Національний університет «Львівська політехніка», 2016. 261 с.
6. Шевченко О.С., Євтушенко Г.І. Інноваційні методи управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання. Молодий вчений. 2019. № 10(74). URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-156.
7. Barykin S.Y., Kapustina I.V., Sergeev S.M., Yadykin V.K. Algorithmic foundations of economic and mathematical modeling of network logistics processes. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2020. Vol. 6(4), Р. 1–16. URL: https://doi.org/10.3390/joitmc6040189.
8. Bell E., Bryman A., & Harley B. Business research methods (5th ed.). Oxford University Press. 2019.

Номер
Розділ
Статті