ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.041111

  • Федоренко О. С. (Fedorenko O. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Сірош А. В. (Sirosh A. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Статтю присвячено актуальним проблемам функціонування та розвитку бізнесу в Україні в умовах запровадження воєнного стану. Визначено роль управління фінансовими результатами підприємств в забезпеченні економічного зростання країни та соціального добробуту населення. Розглянуто основні проблеми функціонування бізнесу в країні.
Проведено аналіз динаміки рентабельності функціонування вітчизняних підприємств за останні роки.. Проаналізовано основні перешкоди щодо ефективного функціонування підприємств. Проведено огляд резервів зростання ефективності ведення бізнесу, розглянуто основні можливі напрями підтримки бізнесу з боку держави. Запропоновано основні напрями зростання доходів підприємств, як запоруки ефективного ведення бізнесу, в сучасних складних умовах. Досліджено стан функціонування бізнесу в Україні сьогодні, окреслено деякі позитивні тенденції його подальшого розвитку

Ключові слова: бізнес, розвиток бізнесу, прибуток, управління прибутком, підприємство, господарська діяльність, ефективність.

Список використаної літератури:
1. Гречко А. В., Мельнікова О. М. Дослідження факторів впливу на прибутковість підприємства та пошук резервів збільшення прибутку. Ефективна економіка. 2017, №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5862 (дата звернення: 01.12.2023)
2. Духновська Л. М. Прибутковість підприємства: сутність та ефективність управління. Науковий вісник. 2018. № 17. С. 100-103.
3. Білик Т.О. Мале підприємництво: розвиток та прибутковість. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 10. C. 78–84.
4. Як почуваються малий і середній бізнеси під час війни. Результати дослідження .URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2023/09/6/703949/ (дата звернення: 01.12.2023).
5. Офіційний портал Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.12.2023).
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України: діяльність підприємств. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.12.2023).
7. Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/stan-tapotrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna. (дата звернення: 01.12.2023).
8. Результати Восьмого щомісячного опитування керівників підприємств «Український бізнес в умовах війни» (грудень 2022). URL: https://cci.vn.ua/rezultatyvosmogo-shhomisyachnogo-opytuvannya-kerivnykivpidpryyemstv-ukrayinskyj-biznes-v-umovah-vijnygruden-2022. (дата звернення: 01.12.2023).

Номер
Розділ
Статті