ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.041010

  • Сидоренко Т. М. (Sydorenko T. M.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Машковець С. В. (Mashkovets S. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей застосування штучного інтелекту в інформаційно-комунікаційному просторі. Основну увагу приділено особливостям, ризикам та перспективам використання штучного інтелекту в різноманітних системах, котрі можна віднести до інформаційно-комунікаційного простору. Також розглянуто методи, алгоритми та інструменти застосування штучного інтелекту в галузі інформаційно-комунікаційних технологій для оптимізації та покращення обробки та аналізу великих обсягів даних, розробки імовірнісних моделей, прогнозування тенденцій, класифікації та кластеризації даних, виявлення аномалій та вирішення складних задач в галузі інформаційних технологій.

Ключові слова: штучний інтелект, інформаційно-комунікаційний простір, автоматизація, оптимізація, кластеризація, прогнозування, імовірнісні моделі.

Список використаної літератури:
1. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія. Київ : МАУП, 2019. 531 с.
2. Биков В. Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України. Педагогіка і психологія. 2021. № 1. С. 28–33.
3. Білокобильський О. В. Воля чи розум, або що таке штучний інтелект? Психологія і суспільство. 2020. № 2 . С. 58–64.
4. Воронкін О. С. Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Вища освіта України. 2019. № 2 . С. 95–102.
5. Глинський Я. М. Вплив штучного інтелекту та інтелектуальних роботів на інформаційний простір: монографія. Львів: Деол, 2022. 283 с.
6. Романчук О. Л. Штучний інтелект в епоху нових медій. Вісник Львівського університету. Серія "Журналістика". 2019. № 44. С. 179–188.

Номер
Розділ
Статті