ОЦІНКА АПОСТЕРІОРНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.040909

  • Сазонова С. (Sazonova S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Мельнічук Л. (Melnichuk L.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Макаренко Т. (Makarenko T.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Динамічний розвиток концепції цифрової економіки є прямим результатом наявності та розвитку Інтернет-послуг (діджиталізація економіки). Нові можливості створення та надання цінності клієнтам, призвели до підвищення інтересу до концепції стратегічного управління підприємствами серед практиків і теоретиків менеджменту. В статті зазначено, що підприємства повинні інтегрувати свої внутрішні ресурси та можливості із зовнішніми, щоб мати можливість досягти конкретних стратегічних цілей, відповідним чином реагуючи на виклики, пов’язані з динамікою навколишнього середовища.
Розглянуто підходи до оцінювання апостеріорної ефективності стратегічного управління. Проведено аналіз моделей, спрямованих на визначення типів простору в якому функціонують сучасні підприємства. Запропоновано типологію каналів взаємодії між елементами системи управління підприємством. Представлено авторськийі підход до оцінки вимірювання ефективності стратегії управління, який враховуює дві групи факторів: її узгодженість та ефективність виконуваної діяльності підприємства. Результати дослідження дозволяють верифікувати теоретичну модель і дають підстави для побудови апостеріорної моделі стратегічного управління підприємствами в умовах цифрової економіки.

Ключові слова: стратегічне управління, модель стратегічного управління, управління підприємствами, цифрова економіка, цифрова трансформація.

Список використаної літератури:
1. Бодров , В., Зрибнєва, І., Сазонова , С., Сидорук, І., Орленко , О. (2023). Посилення взаємозв'язку диджиталізації та національної моделі смарт-економіки для реалізації стратегії інноваційного розвитку. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(50), 308–319. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4084
2. Гудзь О.Є., Іванов В.Д. Розвиток цифрової комерції підприємств в реаліях сьогодення. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2023. № 1-2(41), С. 9-13
3. Сазонова С.В., Тіхонова Н.О. Вплив розвитку цифрової економіки на зміну парадигми стратегічного управління підприємствами. Вісник ДНДІСЕ Міністерства юстиції України. Економічні науки, 2023. Випуск 2 (08). С. 47-54. ULR: http://e-visnyk.dniprondise.in.ua//journals/2_2023/8.pdf
4. Що таке діджиталізація та які переваги вона надає бізнесу. GigaCloud. 2023. ULR: https://gigacloud.ua/blog/navchannja/scho-take-didzhitalizacija-ta-jaki-perevagi-vona-nadae-biznesu#:~:text
5. Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030 ULR: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/
6. Gong, C., Parisot, X., Reis, D. Die Evolution der Digitalen Transformation. Digitalisierung. Schwerpunkt Business Model Innovation. Springer Gabler. 2023. Wiesbaden. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-658-36634-6_11
7. Imran, F., Shahzad, K., Butt, A., Kantola, J. Digital Transformation of Industrial Organizations: Toward an Integrated Framework. Journal of Change Management. 2021. 21, C. 451 - 479.
8. Ji, X., & Li, W. Digital Transformation: A Review and Research Framework. Frontiers in Business, Economics and Management. 2022. 5(3). C. 21–27. ULR: https://doi.org/10.54097/fbem.v5i3.1898

Номер
Розділ
Статті