МЕТОДИ ОЦІНКИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ-КОМПАНІЙ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.040707

  • Кот О. В. (Kot O. V.) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків
  • Чатченко О. Є. (Chatchenko O. Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Стреляєва О. Р. (Strelyayeva O. R.) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків

Анотація

Статтю присвячено актуальним методам підвищення міжнародної конкурентоспроможності ІТ-підприємств. Проведено огляд двох методів оцінки конкурентоспроможності, а саме SPACE-аналіз та метод балів. Особливості підвищення міжнародної конкурентоспроможності досліджено на прикладі підприємства ТОВ "Сігма Софтвеа". Авторами проаналізована ефективність використання даних методів, визначена стратегія, яку має застосувати підприємство, та проведено порівняння із головними конкурентами.

Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, ІТ-підприємство, методи оцінки, метод балів, SPACE-аналіз.

Список використаної літератури:
1. Бестужева С. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових перетворень в Україні. Бізнес-навігатор. 2018. Т. 1, № 44. С. 21–26.
2. Бурденюк Т. SPACE-аналіз як метод формування стратегічних альтернатив підприємства. Економічна думка. 2011. С. 44–50.
3. Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти: монографія. Київ: Друк. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2006. 161 с. URL:
https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2659/3/25.pdf

Номер
Розділ
Статті