СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.040606

  • Ковшова І. О. (Kovshova I. O.) Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ
  • Гриджук І. А. (Hrydzhuk I. A.) Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ

Анотація

У статті визначено базові сценарії розвитку маркетингового менеджменту підприємств різних галузей і згруповано основні види відповідно до економічного, маркетингового і управлінського підходів. Економічний підхід інтегрував чотири критерії систематизації: за ініціатором імплементації маркетингового менеджменту, об’єктом, охопленням і цілеспрямуванням. Маркетинговий підхід об’єднав чотири критерії: специфіка діяльності, сфера застосування, рівень використання і стадія життєвого циклу. Управлінський підхід інтегрував шість критеріїв: спосіб здійснення, етичність, метод впливу, інтенсивність, стиль розвитку, термін реалізації. Кожна зазначена категорія розкладається на складові, що формує третій рівень системи.

Ключові слова: маркетинг, менеджмент, підприємство, бізнес процес, маркетинговий менеджмент, сценарії розвитку, управлінський підхід.

Список використаних джерел:
1. Білявська, Ю. В., Ромат, Є. В. «Організація майбутнього в контексті еволюції менеджменту та маркетингу». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2019, С. 80–85.
2. Ковшова, І. О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві. Інноваційна економіка, 2017, № 3–4 (68), С. 174–180.
3. Лук’янець, Т. Сучасні маркетингові інструменти в умовах розвитку цифрових технологій. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р), Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018309.
4. Біловодська, О.А. Маркетинговий менеджмент. Київ: Знання, 2010. 332 с.
5. Пічик К. В., Храпкіної В. В. Менеджмент / за заг. Пічик К. В., Храпкіна В. В. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : Києво-Могилянська академія, 2021. 459 с.
6. Kotler, P., Keller, K. L., Ang, S. H., Tan, C. T., & Leong, S. M. Marketing management: an Asian perspective. London: Pearson. 2018.
7. Lambin, J. J., & Schuiling, I. Market-driven management: Strategic and operational marketing. Bloomsbury Publishing. 2012.
8. Moriarty, S. E., Mitchell, N., Wells, W., & Wood, C. Advertising & IMC: principles & practice. Upper Saddle River, NJ: Pearson. 2012.

Номер
Розділ
Статті