СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.0400505

  • Євтушенко Н. О. (Yevtushenko N. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Рязанцев Р. О. (Ryazantsev R. O.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Кравченко В. В. (Kravchenko V. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

У статті запропоновано комплексну методологію управління телекомунікаційними підприємствами відповідно до стратегії управління розвитком. У процесі дослідження проаналізовано стан сектору послуг на міжнародному ринку, до якого відноситься діяльність телекомунікаційних підприємств. Проаналізовано динаміку розвитку сфери послуг у таких країнах як Америка, Японія, Китай та Україна за показником динаміки абонентів мобільного зв'язку. Встановлено, що у всіх країнах був свій індивідуальний шлях розвитку. Розроблено етапи стратегічного управління інноваційним розвитком телекомунікаційного підприємства. Стратегічний вектор інноваційного розвитку цих підприємств рекомендовано розуміти як комплекс заходів щодо розробки, впровадження, освоєння, виробництва, комерціалізації та аналізу ефективності інноваційних рішень.

Ключові слова: інновації, управління, розвиток, стратегія, телекомунікаційне підприємство.

Список використаних джерел:
1. Євтушенко Н.О. Механізм консалтингової взаємодії підприємств на ринку телекомунікаційних послуг: монографія. Київ: SIC GROUP Україна, 2017. 535с.
2. Lawly Das, Rajesh Raut. Impact of Changes in Service Sector in India in Shaping the Future of Business & Society. Procedia Economics and Finance. 2014. #11, P. 795 – 803.
3. The World Bank. URL: https://www.theglobaleconomy.com/share_of_services
4. The International Telecommunication Union. URL: https://economy.com/compare-countries
5. Гудзь О.Є., Байрамов С. Інноваційна платформа розвитку підприємств ТК. Економіка. Менеджмент. Бізнес, 2016. №1 (15). С. 11-17.
6. Давлетбаева Н.Б Стратегическое управление инновационным развитием пищевых предприятий. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. Вип. 14. С.132-135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_32
7. Синяєва Л. В., Олексенко Р. І., Плаксіна І. М. Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2007. № 4. C.12- 15.
8. Кравченко І.М. Аналіз категорій трудовий потенціал в контексті категорій робоча сила, людський потенціал, людський капітал та трудові ресурси. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2012. Вип. 51. С.124-131.

Номер
Розділ
Статті