ГАРМОНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.040404

  • Гудзь О. Є. (Hudz O. Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Шавловський П. В. (Shavlovskyy P. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Дем`янець В. В. (Demyanets V. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В статті уточнено сутнісне наповнення, мета, завдання, складові підсистеми, функціональні елементи інноваційної політики телекомунікаційних підприємств, визначено особливості її гармонізації в умовах цифровізації, окреслено специфіку мікро та макро інструментів інноваційної політики, здіснена оцінка інноваційної політики телекомунікаційних підприємств та обґрунтовано домінанти гармонізації інноваційної політики телекомунікаційних підприємств в умовах цифровізації, які залежать від інтенсивності впливу сприятливих та гальмуючих чинників і їх взаємозвʼязку, які в поствоєнний період будуть ефективним засобом конкурентної боротьби, сприятимуть активізації інноваційних цифрових процесів, зниженню витрат, залученню інвестицій, підвищенню іміджу підприємства, охопленню нових ринків, грамотному нівелюванню інноваційних ризиків.

Ключові слова: інновації, інноваційна політика, телекомунікаційні підприємства, гармонізація інноваційної політики, цифровізація, інструменти цифровізації, післявоєнне відтворення.

Список використаних джерел:
1. Занора В. О. Проектне управління інноваційним потенціалом та розвитком підприємства. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 2. С. 34-42.
2. Захарова О. В. Нормативне підґрунтя активізації інноваційного розвитку регіонів України. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 1. С. 53-63.
3. Іванова Т.В. Інноваційна діяльність підприємств України як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2020. № 17. С. 395- 404.
4. Стефанів І. Інноваційна політика держави. Світ фінансів. 2018. № 3 (16). С. 87–93.
5. Юрчук Н. П. Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа реалізації концентрації сталого розвитку економіки України. Агросвіт. 2019. № 3. С. 53-61.
6. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: капіталізм, соціалізм і демократія. Харків. Фелікс. 2012. 864 с.
7. Chong, S., 2008. Success in Electronic Commerce Implementation: A Cross-Country Study of Small and Medium Sized Enterprises. Journal of Enterprise Information Management. Vol. 21, Issue 5, рр. 468–492. http://dx.doi.org/10.1108 /17410390810904247.
8. Dergachova, V., Vorzhakova, Yu., Khlebynska, O. (2021). Organization of Business Processes in the Conditions of Digitalization, The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism. 14, 60-68. (in Ukrainian). https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-06
9. Porter M., Millar V. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review, 1985. May. 145 р.

Номер
Розділ
Статті