ОБГРУНТУВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.040202

  • Гудзь О. Є. (Hudz O. Ye.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Стрельнікова С. Ю. (Strelnikova S. Yu.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Семенець В. С. (Semenets V. S.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В статті уточнено роль і важливість інновацій та інноваційного розвитку для малих підприємств телекомунікаційної сфери, визначено особливості та сучасні тренди інноваційного розвитку малих підприємств телекомунікаційної сфери, окреслено спектр інноваційних ІТ послуг, які вони надають, виявлено проблеми та внутрішні гальмівні чинники які виникають при інноваційному розвитку малих підприємств телекомунікаційної сфери, найвпливішими серед них визнано: недостатність ресурсного потенціалу та низький рівень компетентностей працівників, обґрунтовано діапазон траєкторій інноваційного розвитку малих підприємств телекомунікаційної сфери.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, телекомунікаційна сфера, малі підприємства телекомунікаційної сфери, сучасні технології, траєкторії інноваційного розвитку.

Список використаних джерел:
1. Варга В. П. Діджиталізація як один з чинників конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2020. No8. URL: http://www.economy .nayka.com.ua/pdf/8_2020/156.pdf.
2. Гура В., Скопенко Ю. Аналіз сучасного стану інноваційного підприємництва в умовах діджиталізації економіки україни. Військово-спеціальні науки. 2020. No2(44). С. 19-22.
3. Диба О.М. Інноваційний розвиток підприємств в умовах глобалізації. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 42. С. 111–118.
4. Макаренко С. М. Особливості інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах діджиталізації. Таврiйський науковий вiсник. «Серiя: Eкoноміка». 2020. Випуск 3. C. 86-94.
5. Машканцева С.О., Омельчук К.С. Глобалізація як фактор впливу на інноваційний розвиток транспортної галузі. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2019. № 3. С. 96–105.
6. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Хаєцька О.П. Шляхи підвищення міжнародної інвестиційної привабливості України. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3. С. 113–130.
8. Юрчук Н.П., Людвік І.І. Чинники інноваційного розвитку аграрних підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=8908.

Номер
Розділ
Статті