ІННОВАЦІЙНІ РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТОРГОВЕЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНІЙ СФЕРІ

DOI: 10.31673/2415-8089.2023.040303

  • Виноградова О. В. (Vynohradova O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Крижко О. В. (Kryzhko O. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ
  • Бондаренко С. А. (Bondarenko S. A.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

В статті розглянуто актуальність та важливість створення інноваційних технологій, які використовують заклади торговельно-розважальної сфери задля привернення уваги на наявні товари чи послуги. Впровадження інноваційних технологій в рекламну діяльність на підприємстві дозволяє: підвищити рівень ефективності реклами й створити більш ефективні та цільові рекламні звернення, що спрямовані на споживача; виділятися підприємствам серед конкурентів; створювати рекламу, що викликає у потенційного споживача позитивні емоції та сприяє лояльному ставленню до підприємства; розширити можливості для взаємодії з аудиторією у соціальних мережах, месенжерах, віртуальній реальності тощо. Наведено обґрунтування теоретичного базису створення інноваційного змісту сучасних рекламних технологій й вдосконалення інноваційної рекламної діяльності у торговельно-розважальних закладах. Представлено аналіз впливу новітніх технологій на сферу реклами у торговельних закладах. Проаналізовано зміни у споживчій поведінці через швидкий зріст цифрових технологій та мережі Інтернет, що, у свою чергу, вплинуло на застосування медіа-технологій в онлайн та офлайн середовищах.

Ключові слова: інновації, рекламні технології, інноваційні технології, торговельно-розважальна сфера, споживач, споживча поведінка.

Список використаних джерел:
1. Гудзь О.Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства. Вісник ХНТУСГ. Економічні науки. 2020. Вип. 161. С. 3–11.
2. Котлер Філіп. 300 ключових питань маркетингу: відповідає Філіп Котлер Пер. з англ. Харків: ЗАО «Олімп-Бізнес», 2021. 224 с
3. Belch, G., & Belch, M. The role of new and traditional media in the rapidly changing marketing communications environment, Marketing, № 1(3), pp. 130-136.
4. Песоцький Є.А. Реклама і мотивація споживачів. Львів, 2021. 240 с.

Номер
Розділ
Статті