ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

  • Степанюк З. А.

Анотація

У статті проведено моніторинг сучасних методів кількісної оцінки ризиків та впровадження системи ризик-менеджменту на підприємства України, визначено необхідність використання інформаційних технологій в системі ризик менеджменту. Запропоновано організаційну структуру служби ризик-менеджменту на підприємствах, визначено слабкі та сильні сторони окремих кількісних методів оцінки ризиків підприємства, проаналізовано основні критерії вибору методів оцінки ризиків на підприємствах. Визначено, що питання управління ризиками особливо актуальним стають в умовах збільшення конкурентної боротьби на ринках, посилення впливу зовнішньої конкуренції та зниження рівня платоспроможності більшості ланок суспільства. Проведений загальний огляд сучасних методів кількісної оцінки ризиків показує можливість оцінювання з їх допомогою найважливіших видів ризиків, що впливають на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Ключові слова: ризик, управління ризику, інформаційні технології, підприємства.

Номер
Розділ
Статті