СУТНІСТЬ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • Гончаренко С. В.

Анотація

У статті досліджено розвиток конвергентної теорії, надається узагальнення періодів розвитку теорії конвергенції, особливості конвергенції у телекомунікаційній та медіа-сферах. Розглянуто сутність концепції конвергентного розвитку в глобальному її розумінні, тобто на рівні економічних моделей країн. Пропонується авторське розуміння конвергенції сучасних телекомунікаційних підприємств.

Ключові слова: конвергенція, конвергентна теорія, концепція конвергентного розвитку телекомунікаційна та медіа-сфери, телекомунікаційні підприємства.

Номер
Розділ
Статті