СТАН РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

  • Сотниченко В. М.
  • Шмалій Л. В.

Анотація

В статті висвітлено організаційні принципи та методологічні підходи до дослідження стану, тенденцій, особливостей, значення та характеру розвитку телекомунікаційних підприємств, визначено основні складові організаційної структури телекомунікаційної галузі, на основі системного підходу обґрунтовано ключові параметри, показники, напрями та перспективи розвитку телекомунікаційних підприємств. Телекомунікаційні підприємства України останнім часом все більше привертають до себе увагу дослідників проблем економічного розвитку України. З’являються наукові статті, монографії, дисертації, присвячені особливостям,значенню та перспективам розвитку галузі. У зв’язку з цим виникають питання відносно апарату дослідження. Які параметри і показники розвитку телекомунікаційної галузі є ключовими. На що треба звертати особливу увагу. Якими мають бути організаційні принципи та методологічні підходи до предмету вивчення. В статті зроблено спробу висвітлити основні тенденції, особливості та характер розвитку галузі. В основу апарату дослідження покладено принципи відбору та впорядкування інформації на основі системного підходу. Було визначено основні складові організаційної структури галузі і на їх основі проведено дослідження. За основу взято інформацію про стан справ галузі, що наведена у звіті Національної комісії України з питань регулювання зв’язку та інформатизації. Організація і проведення дослідження на основі системного підходу представляється найбільш перспективним для телекомунікаційної галузі.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, тенденції розвитку, структура, організаційні принципи, системний підхід.

Номер
Розділ
Статті